Zastępca kierownika działu penitencjarnego Aresztu Śledczego w Olsztynie – st. chor. Marta Jaroszewska – doktorem nauk społecznych.

Funkcjonariusz Służby Więziennej – profesjonalista

Specyfika służby pełnionej w jednostkach penitencjarnych Służby Więziennej, wyznacza funkcjonariuszom niełatwe cele. Jednym z nich jest codzienna praca z osobami pozbawionymi wolności, wpływanie na nich za pomocą odpowiednio dobranych oddziaływań, programów czy metod. Różnorodność osobowa i kulturowa społeczności więziennej, wymaga od kadry penitencjarnej profesjonalnego podejscia, opartego przede wszystkim na doświadczeniu i wiedzy.  Permamentne dążenie do osiągnięca założonych celów, determinacja i profesjonalizm w wykonywaniu codziennych obowiązków nie tylko tych prywatnych, ale przede wszystkim  służbowych, cechuje i wyróżnia ludzi ambitnych, rozwojowych, odważnych, skłonnych do podnoszenia własnych kwalifikacji.

Idealny przykład takiej postawy prezentuje st. chor. dr Marta Jaroszewska. Jej praktyczny warsztat codziennej pracy z osobami pozbawionymi wolności, został w pełni uzupełniony teorią i wiedzą merytoryczną w wielowymiarowym aspekcie resocjalizacji. Synteza powyższych faktorów, określa st. chor. dr Martę Jaroszewską, jako świetnego specjalistę w zakresie penitencjarystyki.

Finalizacja dokonań naukowych...

Po przeprowadzeniu wszystkich etapów przewodu doktorskiego, Uchwałą Rady Instytutu Dyscypliny Pedagogika Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie  z dnia 28.09.2022 r., st. chor. Marta Jaroszewska uzyskała stopień naukowy doktora nauk społecznych.

Należy zaznaczyć, iż komisja powołana przez Radę Instytutu Dyscypliny Pedagogika Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie do przeprowadzenia publicznej obrony rozprawy doktorskiej pt. „Resocjalizacja przez kształcenie zawodowe w szkołach przywięziennych w opinii skazanych, nauczycieli i pracodawców”, uznała niniejszą dysertację jako wyróżniającą.

 

Dorobek naukowy:

Czynny udział w konferencjach naukowych:

- I Międzynarodowa Konferecja Pedagogiczna Instytutu Nauk Społecznych w Lublinie,

- Krajowa Konferencja Naukowa Instytutu Pedagogiki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie,

- VI, VII, VIII Międzynarodowy Kongres Azjatycki w Toruniu,

- LVIII CICA – XVI Security Forum w Krakowie.

Wykaz prac naukowych:

- „Praca więźniów w kontekście resocjalizacyjnym”,

- „ Resocjalizacyjne konteksty kształcenia zawodowego skazanych, czyli kilka słów o wzbudzaniu w skazanych woli współdziałania w kształtowaniu jego społecznie pożądanej postawy”,

- „Kształcenie zawodowe skazanych w szkołach przywięziennych”,

- „Rola nauczyciela w procesie kształcenia osób pozbawionych wolności”,

- „Wpływ kształcenia na aktywność zawodową więźniów w procesie readaptacji społecznej”.

 

Koleżance Marcie, składamy serdeczne gratulacje uzyskania tyłułu doktora nauk. Życzymy dalszych sukcesów w przestrzeni naukowo-dydaktycznej, zawodowej i prywatnej. 

 

Tekst zredagował: na podstawie informacji od st. chor. dr Marty Jaroszewskiejmł. chor. dr Leszek Mysiewicz

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej