Światowy Dzień Trzeźwości ma na celu zwrócenie uwagi na problem alkoholizmu i zagrożeń z tego wynikających.

Alkoholizm to jedna z najpoważniejszych i najpowszechniejszych chorób jaka nęka wszystkie narody, bez względu na stopień rozwoju państwa, bogactwa czy ustrój polityczny. Niesie za sobą negatywne skutki zarówno na poziomie indywidualnym, jak i społecznym, przyczyniając się do wzrostu przestępczości oraz rozwoju patologii społecznych.

Światowy Dzień Trzeźwości pokazuje i zwraca uwagę ludziom na to, jak bardzo szkodliwy wpływ na nasze życie ma alkohol. O tej szkodliwości przekonali się już niejednokrotnie skazani, uczestnicy terapii w Oddziale Terapeutycznym szczycieńskiego Oddziału Zewnętrznego. Na skutek i w związku z uzależnieniem alkoholowym aktualnie w toku 3 miesięcznej terapii uczą się jak powstrzymać rozwój choroby, co zrobić aby zminimalizować jej szkody i jak nauczyć się funkcjonowania bez alkoholu, w nowym, trzeźwym życiu. Pacjenci naszego oddziału próbują tego dokonać każdego dnia. Każdy, kto choć raz próbował poradzić sobie z problemem alkoholowym wie, jak trudne jest to zadanie, jak wiele wysiłku i pracy własnej trzeba włożyć aby wyzwolić się z uzależnienia. Skazani wiedzą, że niemożliwym jest poradzenie sobie z tym problemem w samotności, wiedzą jak ważna jest pomoc drugiego człowieka czyli grupy, i jak ważne wsparcie profesjonalistów, terapeutów, psychologów w tym zadaniu.

Na terapii zachęcamy, by nie tylko w dniu 15 kwietnia zachowywać trzeźwość lecz zachowywać ją codziennie.

Tekst: kpt. Jolanta Jerzok   

Zdjęcia por. Marcin Wanda   

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej