1 sierpnia 1944 roku to jedna z ważniejszych dat w historii Polski. Armia Krajowa zorganizowała wystąpienie zbrojne przeciwko okupującym Warszawę wojskom niemieckim. Każdego roku, dla upamiętnienia tego wydarzenia, organizowane są obchody jego wybuchu. Skazani również oddają hołd poległym w walce o wolność.

Pamięć i szacunek

W 78-mą rocznicę tego heroicznego zrywu patriotycznego, skazani przebywający w Zakładzie Karnym w Żytkowicach mogli zapoznać się z wystawą upamiętniającą to wydarzenie.

Powstanie Warszawskie, którego celem było wyzwolenie stolicy spod niemieckiej okupacji. Powstanie, które miało potrwać zaledwie kilka dni, upadło po 63 dniach wyczerpującej walki. To lekcja patriotyzmu o której nie możemy zapomnieć. W trakcie prowadzonej akcji osadzeni mieli okazję poznać historię powstania. Promocja wiedzy historycznej miała na celu kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich. Podczas kampanii informacyjnej przeprowadzonej w żytkowickiej jednostce, prezentowane były, w formie gazetki ściennej, fotografie powstańcze, ukazujące obrazy zniszczeń zburzonej Warszawy oraz informacje na temat skali podjętych działań prezentowane poprzez audycje nadawane w więziennym radiowęźle. Przez pamięć historycznych wydarzeń jesteśmy w stanie sformułować pozytywne wnioski na przyszłość, a świadomość narodowa i historyczna, stanowią jeden z zasadniczych elementów więzi narodowej. Dzięki temu tożsamość historyczna może stać się istotnym elementem procesu resocjalizacji, osób odbywających karę pozbawienia wolności, wpływając pozytywnie na integracje jednostek umieszczonych w zakładzie. Historia jest nieodzownym czynnikiem wychowania. Dlatego tak ważne jest, aby nie została ona zapomniana.

 

Tekst oraz zdjęcie: por. Paweł Wójcik

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej