Luty to wyjątkowy czas dla funkcjonariuszy Służby Więziennej

Święto funkcjonariuszy

Jak co roku z okazji rocznicy powstania Służby Więzienne datowanej na dzień 8 lutego odbyły się uroczystości upamiętniające tę datę. To również okazja do przypomnienia jakie trudne zadania realizują funkcjonariusze Służby więziennej i jednocześnie uhonorowania, tych, którzy wykazali się profesjonalizmem i zaangażowaniem. 18. funkcjonariuszy na co dzień pełniących służbę w Zakładzie Karnym w Herbach i Oddziale Zewnętrznym w Lublińcu otrzymało awanse na wyższe stopnie służbowe, zostało wręczonych również 5 odznaczeń resortowych: złote, srebrne i brązowe odznaki za zasługi w pracy penitencjarnej. Wśród tego grona nie zabrakło Dyrektora Zakładu Karnego w Herbach, który został uhonorowany złotą odznaką.

Z pierwszych kart historii

8 lutego 1919 r. marszałek Józef Piłsudski Naczelnik Państwa Polskiego wydał dekret w sprawie tymczasowych przepisów więziennych. Ten akt normatywny stanowił podstawę prawną organizacji polskich więzień. Jednak prace nad tworzeniem polskiego więziennictwa rozpoczęły się znacznie wcześniej, już w roku 1918. Władze odrodzonej Polski, po przejściu więzień pod ich administrowanie miały przed sobą trudne zadanie. Jan Zakrzewski wieloletni Dyrektor Departamentu Karnego Ministerstwa Sprawiedliwości, tak opisywał ten okres w 1928 r.: „Zaczęła się odtąd mozolna i lata trwająca praca nad organizacją praktyczną. Praca tym cięższa, że nie byliśmy ani fachowcami, ani nie dysponowaliśmy fachowym personelem. Lecz każdy dokładał tyle dobrej woli, tyle gorliwości, studiowaliśmy tak dokładnie historię i doświadczenie zagranicy, że już w 2 lata potem mogliśmy stwierdzić, ze więzienia nasze, mimo ciężkiego położenia kraju i trudności finansowych, stoją na wyżynie wymagań państw kulturalnych...”. ( Księga Jubileuszowa Więziennictwa Polskiego 1918 – 1928).

Teraźniejszość

Święto Służby Więziennej na dzień 8 lutego zostało ustanowione mocą ustawy o Służbie Więziennej z dnia 9 kwietnia 2010 r. na pamiątkę uchwalenia Dekretu  regulującego organizację więziennictwa w 1919 r. W  latach 1996 – 2010 nasza formacja obchodziła swoje święto w dniu 26 kwietnia. Data ta również nie była przypadkowa, gdyż nawiązywała do wydanego w 1926 r. przepisu, o składzie osobowym administracji więziennej i wykonywaniu przez nią obowiązków służbowych. Mija 101 lat od momentu, kiedy Służba Więzienna dba o bezpieczeństwo społeczeństwa. Jest to okazja do przypomnienia o olbrzymiej roli, jaką więziennicy pełnią wobec społeczeństwa wykonując (na co dzień niewidoczne) trudne zadania za murami więzień. Na przestrzeni tych stu jeden lat naszej działalności, jako trzecia formacja mundurowa w kraju, staliśmy się nowoczesną, dobrze wykształconą i profesjonalną służbą.

 

Wszystkim funkcjonariuszom Służby Więziennej życzymy satysfakcji z wykonywanej służby, szczęścia w życiu zawodowym i osobistym, bezpiecznych powrotów do domu oraz entuzjazmu w realizacji planów i marzeń.

 

Opracowanie: kpt. Izabela Kapkowska,
zdjęcia: archiwum SW

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej