Po okresie kilkunastomiesięcznego zawieszenia współpracy z uwagi na sytuację epidemiologiczną w kraju, skazani powrócili do pracy na rzecz Poczty Polskiej.

Współpraca z Pocztą Polską

W ramach rządowego programu „Praca dla więźniów” Dyrektor Aresztu Śledczego w Olsztynie podpisał 17 stycznia 2022 r. umowę z Pocztą Polską o zatrudnieniu odpłatnym skazanych odbywających karę pozbawienia wolności w Oddziale Zewnętrznym w Olsztynie. Umowa zaczęła obowiązywać od 1 lutego, a już 7 lutego pierwszych 4 skazanych wyszło do pracy. Docelowo zatrudnionych będzie 18 osób.  

Taka praca się opłaca

Podejmowane w Poczcie Polskiej zatrudnienie ma charakter odpłatny. Do zatrudnienia tego typu są kierowani w pierwszej kolejności skazani posiadający zadłużenie alimentacyjne oraz zobowiązania finansowe zawarte w wyrokach w ramach naprawienia szkody lub zadośćuczynienia na rzecz osób poszkodowanych przestępstwem. Taka forma pracy daje możliwość pozyskania środków finansowych przez skazanych do ich dyspozycji tj. na własne potrzeby co daje im szansę samodzielnego utrzymania się w czasie odbywania kary, bez potrzeby angażowania rodzin. Dodatkowo zatrudnienie daje szansę wspierania rodzin, ponieważ osadzeni mają możliwość przekazywania zarobionych pieniędzy na rzecz rodzin, co wielokroć robią.

Charakter pracy

Osadzeni zatrudnieni są w Wydziale Ekspedycyjno – Rozdzielczym w Olsztynie, a do ich obowiązków należ operacyjne wsparcie procesu sortowania przesyłek oraz rozładunek i załadunek kursów pocztowych. Praca odbywać się będzie w systemie dwuzmianowym.

Umowa wpisuję się w realizację porozumienia podpisanego 24 stycznia 2017 r. przez gen. Jacek Kitlińskigo Dyrektora Generalnego Służby Więziennej i Przemysława Sypniewskiego Prezesa Zarządu Poczty Polskiej w sprawie zatrudnienia 500 osadzonych w całej Polsce.

 

Tekst i zdjęcie: mjr Marek Niewiadomski

https://radioolsztyn.pl/wiezniowie-poszli-do-pracy-niewykluczone-ze-po-odbyciu-kary-znajda-tu-zatrudnienie/01618754

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej