Zakład Karny w Przemyślu od długiego czasu współpracuje z Zespołem Parków Krajobrazowych w Przemyślu. Cyklicznie organizowane są spotkania o charakterze edukacyjnym, osadzeni przemyskiej jednostki biorą udział we wszelkich konkursach organizowanych przez ZPK. Tak było i tym razem.

W zorganizowanym przez Zespół Parków Krajobrazowych konkursie przyrodniczo-edukacyjny pt.”Pomagamy ptakom przetrwać zimę – karmnik dla ptaków” wzięła udział wyznaczona grupa osadzonych. Celem było kształtowanie postaw ekologicznych poprzez zwiększenie świadomości ochrony przyrody, zwrócenie uwagi na znaczenie ptaków w przyrodzie na terenie parków krajobrazowych administrowanych przez tut. Zespół, poszerzenie wiedzy na temat różnorodności gatunków ptaków przyjaznych środowisku przyrodniczemu i ludziom,poznanie gatunków ptaków, które odwiedzają zimą karmnik oraz sposób w jaki się odżywiają, uświadomienie zagrożeń dla ptaków wynikających z działalności człowieka oraz potrzeby i możliwości pomocy dla nich, rozwijanie aktywności twórczej i wyobraźni w odniesieniu do otaczającej nas przyrody i zwierząt, rozwijanie zdolności manualnych, wrażliwości estetycznej i praktycznego wykorzystania dostępnych, naturalnych materiałów.

Wszyscy wykonawcy otrzymali od organizatora okolicznościowe dyplomy, nagrody rzeczowe w postaci książek pt. „Ptaki – najpełniejszy przewodnik do rozpoznawania ptaków Europy i obszaru Śródziemnomorskiego”, kalendarze przyrodnicze na rok 2021/2022 oraz słodycze.

Okolicznościowe dyplomy oraz drobne gadżety tut. Zespołu za pomoc w organizacji konkursu otrzymali: Dyrektor Zakładu Karnego w Przemyślu oraz Starszy Wychowawca Działu Penitencjarnego powyższego Zakładu.

W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną tj. chorobą zakaźną COVID-19 w naszym kraju i związanymi z nią obostrzeniami, które uniemożliwiają bezpośrednie, uroczyste wręczenie nagród w siedzibie tut. Zespołu, zostały one przekazane do Zakładu Karnego w Przemyślu.

 

tekst i zdjęcia: Zaczerrniete ze strony internetowej Zespołu Parków Krajobrazowych w Przemyślu

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej