Z każdym rokiem kobiet w Służbie Więziennej przybywa. Jest ich już ponad 8 tysięcy czyli przeszło 27 procent wszystkich zatrudnionych w formacji.

Z okazji Dnia Kobiet życzę wszystkim Paniom zdrowia, radości, pogody ducha  spełnienia marzeń i realizacji planów, a także satysfakcji z wykonywania codziennych zadań. Dziękuję za profesjonalizm, wiedzę, kwalifikacje zawodowe, za życzliwość i troskę o innych, którą widać w codziennej służbie i pracy wszystkich Pań w naszej formacji.
                                                                                                                                                                                                                   
płk dr Andrzej Pecka

 

Panie nadal stanowią mniejszość w stosunku do mężczyzn, których w SW jest z górą 21 tysięcy. Ale te proporcje się zmieniają. Już więcej niż 28 procent kobiet pełni funkcje kierownicze, a prawie 11 procent zajmuje stanowiska dyrektorskie. W styczniu tego roku zastępcą Dyrektora Generalnego Służby Więziennej została kobieta, co zdarzyło się po raz pierwszy w historii tej formacji.

Trochę historii

Jako pierwsza zaczęła przyjmować kobiety do służby Straż Więzienna. W dekrecie o tymczasowych przepisach więziennych z 8 lutego 1919 r. podpisanym przez Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego jest mowa o „dozorcach i dozorczyniach, starszych dozorcach i starszych dozorczyniach”. A Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 1 listopada 1935 r. o umundurowaniu i uzbrojeniu Straży Więziennej uwzględniało specjalne umundurowanie dla kobiet funkcjonariuszy. Inne formacje mundurowe dały możliwość służby kobietom dopiero kilka lat później.

Mundurowe i cywilne

Dzisiaj umundurowane kobiety dzięki sile swojego charakteru i zawodowemu przeszkoleniu pełnią służbę w pionie ochrony, w dziale penitencjarnym na stanowisku wychowawcy czy psychologa, są też nieocenionym wsparciem jako pielęgniarki w służbie zdrowia. W Służbie Więziennej są zarówno na etatach mundurowych, jak i cywilnych. Pracują też w ewidencji, finansach, kadrach, w pionie organizacyjno-prawnym, kwatermistrzowskim i w przywięziennych szkołach. Z dumą piastują stanowiska kierownicze, nie bojąc się wyzwań i odpowiedzialności.

Garść danych*

Stan zatrudnienia w Służbie Więziennej na 31.12.2023 r.: 29 438 osób, w tym 8 040 kobiet (z wyłączeniem Akademii Wymiaru Sprawiedliwości).

W rozbiciu na grupy zawodowe:

 1. Funkcjonariusze SW – 26 936 osób, w tym 6 587 kobiet (24,45%);
 2. Pracownicy cywilni – 2 143 osoby, w tym 1291 kobiet (60,24%);
 3. Pracownicy pedagogiczni – 359 osób, w tym 162 kobiety (45,13%).

Kobiety w poszczególnych korpusach Służby Więziennej:

 1. Szeregowi – 33,11%
 2. Podoficerowie – 19,52%
 3. Chorążowie – 21,27%
 4. Oficerowie – 26,10%

Kobiety w poszczególnych korpusach Służby Więziennej na tle całej kadry mundurowej:

 1. Szeregowi – 34,49%
 2. Podoficerowie – 11,58%
 3. Chorążowie – 29,44%
 4. Oficerowie – 36,22%

 

oprac. ESK

zdjęcia Piotr Kochański, Wojciech Łączkowski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej