Z dniem 14 kwietnia 2023 roku Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Lublinie płk. Cyprian Bas powołał na stanowisko Zastępcy Dyrektora Zakładu Karnego w Żytkowicach por. Annę Banaszek.

Por. Anna Banaszek została przyjęta do Służby Więziennej w dniu 4 maja 2010 roku na stanowisko młodszego wychowawcy działu penitencjarnego Aresztu Śledczego w Radomiu. Do Zakładu Karnego w Żytkowicach została przeniesiona z dniem 1 maja 2017 roku. Z dniem 1 grudnia 2017 roku funkcjonariuszce powierzono obowiązki kierownika działu penitencjarnego, a z dniem 1 lipca 2018 roku została mianowana na stanowisko kierownika działu penitencjarnego.

Por. Anna Banaszek posiada wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika specjalna w zakresie pedagogiki resocjalizacyjnej i wspomagania rodziny. Tytuł magistra uzyskała w dniu 20 maja 2005 roku w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. W roku 2018 ukończyła studia podyplomowe w Wyższej Szkole Handlowej w Radomiu w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi. W dniu 22 maja 2017 roku złożyła egzamin na pierwszy stopień oficerski Służby Więziennej uzyskując ocenę bardzo dobrą. W dniu 17 grudnia 2010 roku ukończyła kurs „Trening zastępowania agresji (ART) – warsztat trenerski”. W roku 2012 ukończyła kurs pn. „Szkolenie w zakresie negocjacji kryzysowych dla funkcjonariuszy działów penitencjarnych w aresztach śledczych i zakładach karnych”. W roku 2020 nadano jej brązową odznakę „Za zasługi w pracy penitencjarnej”.

 

Tekst: st. chor. Paulina Wieczorek

Zdjęcia: por. Paweł Wójcik

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej