Dyrektor Zakładu Karnego w Żytkowicach w dniu 24.11.2023 roku podpisał kolejną umowę z nowym kontrahentem – Zakłady Mięsne Dobrosławów

Dzięki aktywnym i systematycznym działaniom prowadzonym przez funkcjonariuszy Zakładu Karnego w Żytkowicach mającym na celu realizację programu „Praca dla więźniów” w dniu 24.11.2023 roku, Dyrektor Zakładu Karnego w Żytkowicach mjr Robert Wilczyński podpisał umowę z nowym kontrahentem; Zakłady Mięsne Dobrosławów, na mocy której ośmiu skazanych zostanie zatrudnionych odpłatnie poza terenem jednostki. Jest to kolejna umowa i kolejny kontrahent zatrudniający skazanych odbywających kary pozbawienia wolności w żytkowickim więzieniu. Dzięki odpłatnej formie zatrudnienia skazani będą mieli możliwość spłaty zobowiązań alimentacyjnych oraz innych zobowiązań finansowych.

Tekst: kpt. Paweł Wójcik

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej