Krakowska Grupa Interwencyjna Służby Więziennej uczestniczyła w dwudniowym szkoleniu z zakresu TCCC, prowadzonym przez wybitnego specjalistę w tej dziedzinie – Mariusza Urbaniaka.

TCCC  to skrót od Tactical Combat Casualty Care, czyli taktyczno–bojowa opieka nad poszkodowanym. Szkolenie trwało dwa dni i miało przede wszystkim na celu przypomnienie funkcjonariuszom GISW podstaw prawnych udzielania pierwszej pomocy, doskonalenie umiejętności strzeleckich oraz technik interwencji. Konspekt szkolenia przygotowany był tak, aby funkcjonariusze jak najwięcej z pozyskanych informacji i umiejętności mogli wykorzystać w pracy codziennej.

Krakowska Grupa Interwencyjna Służby Więziennej miała okazję doskonalić swoje umiejętności pod okiem specjalisty w dziedzinie TCCC, Mariusza „Mańka” Urbaniaka – byłego operator Jednostki Wojskowej GROM. W 2009 roku jako pierwszy Polak został wyróżniony nagrodą "Międzynarodowego Medyka Sił Specjalnych” przyznawaną przez organizację SOMA. W 2013 roku został on także odznaczony przez prezydenta Krzyżem Kawalerskim.

Szkolenia, jak to, w którym uczestniczyli funkcjonariusze, mają na celu przede wszystkim podniesienie kwalifikacji, ale co równie ważne dzielenie się doświadczeniami. To właśnie wiedza zdobyta w sposób praktyczny daje najlepsze efekty i owoce w pracy. Ćwiczenia, w których uczestniczyli funkcjonariusze krakowskiej GISW potwierdziły ich gotowość do ciągłego doskonalenia i bardzo dobrego przygotowania merytorycznego do wykonywania swoich zadań.

 

Tekst: kpr. Karolina Janik-Dorula
Zdjęcia udostępnione przez GISW Kraków

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej