W dniu 18 października 2023 roku na terenie Zakładu Karnego w Żytkowicach została przeprowadzona kampania edukacyjna na temat mediacji

Co to jest mediacja?


Mediacja to inaczej metoda rozwiązywania sporów, w której uczestniczy bezstronny i neutralny mediator. Pomaga on stronom konfliktu we wzajemnej komunikacji, określeniu interesów i kwestii do dyskusji, a także osiągnięciu wspólnie akceptowalnego konsensu. Przedmiotem mediacji mogą być na przykład: spór o zapłatę, sprawy rodzinne (rozwód, separacja, ustalenie kontaktów z dzieckiem), sprawy dotyczące sporów sąsiedzkich, sprawy pracownicze, rozwiązanie lub niewykonanie umowy, czy podział majątku dorobkowego. Mediator sprzyja trwałemu zakończeniu konfliktu między stronami lub jego złagodzeniu. Podstawą, na której opiera się postępowanie mediacyjne jest sprawiedliwość naprawcza. Mediacja ma bowiem na celu stworzenie stronom warunków umożliwiających osiągnięcie dobrowolnego porozumienia.

 

Mediacja w ZK Żytkowice.


W związku z przypadającym Miesiącem Mediacji w tutejszym zakładzie karnym jest prowadzona kampania informacyjna dotycząca pozasądowego rozwiązywania sporów. Z tematycznych gazetek ściennych, a także ulotek, znajdujących się na tablicach ogłoszeń, osadzeni dowiadują się, czym jest mediacja oraz jakie korzyści płyną z rozwiązywania sporów bez udziału sądów. Do współpracy z jednostką została zaproszona Pani mediator z Sądu Okręgowego w Radomiu. W dniu 18 października 2023 roku przeprowadziła wykład dla skazanych odbywających karę pozbawienia wolności w Zakładzie Karnym w Żytkowicach. W trakcie spotkania opowiedziała o pełnieniu funkcji mediatora, różnorodności specjalizacji jakie przyszły mediator może wybrać oraz o korzyściach wynikających z mediacji.

 

Rozpowszechnianie wiedzy na temat mediacji

Popularyzacja wiedzy dotyczącej metod pokojowego rozwiązywania konfliktów jest głównym celem Międzynarodowego Miesiąca Mediacji. W Zakładzie Karnym w Żytkowicach cyklicznie staramy się takie spotkania organizować. W popularyzacji Mediacji biorą udział także sądy, prokuratury, komisariaty policji, ośrodki mediacyjne, kancelarie prawne, poradnie psychologiczne czy placówki oświatowe w całej Polsce. Wszystkie działania, które zostały podjęte przez funkcjonariuszy Służby Więziennej zmierzają do pokazania skazanym w jaki sposób można rozstrzygać nawet trudne konflikty i spory, jakie znaczenie mają mediacje w pojednaniu się z ofiarą przestępstwa, zwłaszcza w perspektywie planowanego powrotu do społeczeństwa.

 

Zdjęcia oraz tekst. kpt. Paweł Wójcik

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej