Z godnie z założeniami „Programu modernizacji Służby Więziennej w latach 2017-2020”, którego autorem jest Ministerstwo Sprawiedliwości - mysłowicka jednostka penitencjarna została doposażona w nowoczesny pojazd operacyjny do przewozu osadzonych.

 Podniesienie i uszczelnienie systemu bezpieczeństwa

1 stycznia 2017 roku weszła w życie ustawa z dnia 15 grudnia 2016 roku o ustanowieniu "Programu modernizacji Służby Więziennej w latach 2017-2020". W myśl ustawy – na przestrzeni 2017 -2020 zaplanowanych jest szereg działań i przedsięwzięć, które mają na celu podniesienie standardu wyposażenia Służby Więziennej.

Program modernizacyjny ma ważny społecznie cel. Zmierza bowiem do podniesienia i uszczelnienia systemu bezpieczeństwa jednostek penitencjarnych, które są ważnym elementem struktury bezpieczeństwa państwa.

 

Tekst i zdjęcia: Izabela Chechelska

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej