12 grudnia br. przekazaliśmy do Banku Żywności w Olsztynie produkty żywnościowe zebrane przez osadzonych w Areszcie Śledczym w Olsztynie.

Dzielenie się żywnością jest nadrzędną dewizą Banków Żywności. Z ich pomocy przez cały rok korzystają nie tylko pojedyncze osoby, ale i rożne organizacje pozarządowe. Idee przyświecające działaniu instytucji charytatwynych wpisują się w zadania Służby Więziennej. Skazani odbywający karę pozbawienia wolności w Areszcie Śledczym w Olsztynie kolejny raz wykazali się empatią i udowodnili, że nie są obojętni wobec potrzeb osób potrzebujących. Oddziaływania wychowawcze polegające na wzbudzaniu woli kształtowania społeczenie pożądanych postaw przynoszą oczekiwany skutek.

Przez ostatnie dni roku 2021 osadzeni kupowali za własne środki pieniężne żywność w trakcie dokonywania własnych zakupów w kantynie. Zebrana żywność (49 kg.) została przekazana do Banku Żywności w Olsztynie, a następnie przekazana zostanie dla osób potrzebujących.

 

Tekst: mjr Marek Niewiadomski
Zdjęcia : por. Justyna Jachacy - Majewska

https://www.facebook.com/bankzywnosci.wolsztynie/

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej