Działalność kulturalno – oświatowa jest ważnym obszarem oddziaływań resocjalizacyjnych.

Wysiłki penitencjarystów są nakierowane na stwarzanie możliwości dla osadzonych do poszukiwania przez nich obszarów, które przyczynią się do zmiany ich dotychczasowych, błędnych schematów myślowych, przekonań i postaw w kierunku akceptowanych społecznie i adaptacyjnych.

W tym duchu – dzięki zaangażowaniu funkcjonariuszy działu penitencjarnego – grupa osadzonych wraz z wychowawcą uczestniczyła w   Narodowym Czytaniu zorganizowanym w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Mysłowicach.

Spotkanie zainaugurowali Dariusz Wójtowicz Prezydent Mysłowic i Agata Chowaniak z Kancelarii Prezydenta.

Akcja społeczna jaką jest Narodowe Czytanie jest realizowana w całej Polsce od 2012 roku. Przedsięwzięciu temu patronuje Prezydent RP, a w Narodowe Czytanie co roku włączają się tysiące ludzi reprezentujących różne zawody, statusy ekonomiczne i społeczne. W tym roku wspólne – łączące czytanie – upływało pod znakiem nowel klasyki literatury polskiej - m. in. Bolesława Prusa, Stefana Żeromskiego i Władysława Reymonta.

 

Tekst: Izabela Chechelska

Zdjęcia: udostępnione przez MBP w Mysłowicach

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej