Przedstawiciele Fundacji ,,DR OTIS” przeprowadzili w dniu 01.03.2024r lekcję o autyzmie w Oddziale Zewnętrznym w Grądach-Woniecku. Zajęcia miały na celu zapoznanie osadzonych z charakterystyką spektrum autyzmu oraz zwiększenie świadomości na temat trudności i mocnych stron osób z autyzmem oraz możliwości pomocy. Nasi osadzeni mogli poszerzyć swoją wiedzę na temat funkcjonowania osób ze spektrum autyzmu, poznać ich zachowania, trudności, ograniczenia, ale też potrzeby, szczególne uzdolnienia. Dowiedzieli się także, jak osoba ze spektrum autyzmu komunikuje się z innymi, poznali narzędzia takiego porozumiewania się. Mogli też dostrzec, jak widzi ona rzeczywistość, jak jej zmysły odbierają bodźce z otoczenia. Doświadczyli takiej pracy zmysłów, biorąc udział w kilku ćwiczeniach. Osadzeni po zakończonej lekcji zadawali dużo pytań z przeżytych doświadczeń z uwagi na to, że niektórzy z nich mają na wolności styczność na co dzień z dziećmi autystycznymi.

opracowała: chor. Agnieszka Kondracka

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej