Po raz kolejny Zakład Karny w Czerwonym Borze Oddział Zewnętrzny w Grądach - Woniecku przekazał gipsowe baranki wielkanocne.

30 maca 2023 r. ppłk Piotr Winiewski Zastępca Dyrektora Zakładu Karnego w Czerwonym Borze Oddziału Zewnętrznego w Grądach - Woniecku przekazał Caritas Diecezji Łomżyńskiej gipsowe baranki wielkanocne. Trafią one do sprzedaży dobroczynnej, do okolicznych szkół i parafii, które włącza się w pomoc. Zebrane pieniądze przeznaczone zostaną na zakup żywności dla potrzebujących.

Wielkanocne baranki zostały wykonane podczas programu resocjalizacyjnego „Art-Sta”. Są to zajęcia warsztatowe, kończące się ekspozycją wyrobów twórczych skazanych powstałych w wyniku tych zajęć. Celem tego programu jest przygotowanie osadzonych do odpowiedzialnego życia w społeczeństwie, nauczenie spędzania wolnego czasu, przeciwdziałanie powstawania patologii społecznych, aktywizacja zawodowa poprzez wdrażanie nawyku pracy, zdobywanie nowych umiejętności i rozwijanie zainteresowań, zmniejszenie zachowań aspołecznych, prowokacyjnych i agresywnych.

 

Opracowała: chor. Katarzyna Zielińska

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej