W ramach współpracy z Sądem Rejonowym w Bielsku-Białej w dniu 13 maja br. Oddział Zewnętrzny w Bielsku-Białej Zakładu Karnego w Cieszynie odwiedziła grupa kuratorów zawodowych.

Podczas spotkania Z-ca Dyrektora Oddziału Zewnętrznego w Bielsku-Białej Zakładu Karnego w Cieszynie poruszał kwestie m.in. rozwiązań mających na celu usprawnienie wzajemnej współpracy. Kuratorzy wraz z wychowawcami penitencjarnymi mieli możliwość wymiany doświadczeń oraz opracowania działań zwiększających efektywność naszej wspólnej pracy. Funkcjonariusze działu ochrony zaprezentowali również środki przymusu bezpośredniego oraz broń z jaką na co dzień pełnią służbę. W trakcie wizyty goście mieli także możliwość zapoznania się z architekturą jednostki penitencjarnej.

W celu ułatwienia społecznej readaptacji, a w szczególności przeciwdziałania powrotowi do przestępstwa udzielana jest skazanym pomoc, m.in. materialna, medyczna, w znalezieniu zakwaterowania bądź pracy. Tymi zadaniami wspólnie zajmują się kuratorzy sądowi oraz funkcjonariusze Służby Więziennej.


 

Tekst: plut. Tomasz Mamica

Zdj. kpt. Tomasz Haura

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej