Funkcjonariusze bielskiego Oddziału Zewnętrznego Zakładu Karnego w Cieszynie uczestniczyli w „Starowiejskiej Majówce” zorganizowanej w Starej Wsi w pobliżu Bielska-Białej. W uroczystości zgromadziło się wielu zainteresowanych lokalnych mieszkańców. Frekwencja w tym roku dopisała, przewidziano liczne atrakcje oraz wiele niespodzianek dla najmłodszych uczestników.

Funkcjonariusze Służby Więziennej z bielskiej jednostki wzbudzali ogromne zainteresowanie za sprawą przygotowanego programu w postaci demonstracji broni palnej oraz środków przymusu bezpośredniego. Funkcjonariusze zaprezentowali również środki ochrony, które znajdują się na wyposażeniu formacji oraz udostępnili do zwiedzania samochód operacyjny.

Udział Służby Więziennej w takich wydarzeniach pokazuje, że nasza formacja jest otwarta na świat zewnętrzny, przypominając o swoim istnieniu i jednocześnie uświadamiając jak ważną rolę odgrywa w strukturach bezpieczeństwa wewnętrznego naszego kraju.

zdjęcia: z archiwum jednostki

tekst: plut. Tomasz Mamica

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej