W miniony poniedziałek funkcjonariusze z bielskiej jednostki penitencjarnej odwiedzili dwie szkoły podstawowe zlokalizowane w Żabnicy oraz w Milówce. Spotkania odbyły się za sprawą zgłoszenia szkoły do udziału w Ogólnopolskim programie W SŁUŻBIE PRAWU.

Wizyta w szkołach miała zgoła odmienny charakter od wizyt młodzieży w bielskiej jednostce. Niemniej jednak funkcjonariusze starali się zaciekawić młodych ludzi specyfiką funkcjonowania naszej formacji. Omówiono oraz zademonstrowano środki przymusu bezpośredniego oraz broń palną. Należy podkreślić, że demonstrowana broń jest idealnie odwzorowaną repliką używaną od niedawna w naszej służbie do treningów manualnego dobywania broni.  Te zakupione przez formację jednostki ćwiczebne wyposażone zostały w celowniki laserowe, a dzięki zasilaniu green gas można wykonywać strzelania wiązką laseru. Taki trening ,,na sucho’’ można przeprowadzić bez konieczności jeżdżenia na strzelnicę oraz bez używania prawdziwej amunicji. Z czasem będziemy mogli ocenić czy taki rodzaj treningu sprawdzi się w Służbie Więziennej.  Dziś wiemy, że nic nie może zastąpić prawdziwego strzelania i to realizowanego w różnych warunkach atmosferycznych odpowiadających realnym zagrożeniom mogącym przytrafić się podczas pełnienia służby. Niemniej jednak zakupione repliki broni można wykorzystywać jako trening uzupełniający do prawdziwego strzelania lub podczas organizowanych spotkań i pokazów poza jednostką penitencjarną.   

Należy podkreślić, że nadrzędnym celem wizyty w szkole, który wynika bezpośrednio z realizacji programu W SŁUŻBIE PRAWU była prowadzona profilaktyka oraz prewencja kryminalna. Dlatego uczniowie zapoznali się prezentacją dotyczącą odpowiedzialności karnej a funkcjonariusze objaśniali im z jakimi zagrożeniami mogą spotkać się w życiu prywatnym oraz w szkole. Omówiono również zjawisko narkomani wśród młodzieży, które coraz częściej dotyka szkoły już nie tylko ponadpodstawowe. Na koniec podziękowano wszystkim uczestnikom spotkania życząc sukcesów w nauce oraz tego aby pamiętali o przestrzeganiu obowiązującego w szkole regulaminu oraz obowiązujących w życiu prywatnym przepisów prawa.   

tekst: plut. Piotr Leśko

zdjecia; ppor. Rafał Gacek, plut. Piotr Leśko

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej