W ramach współpracy z Sądem Rejonowym w Żywcu w dniu 20 maja br. kuratorzy zawodowi odwiedzili Oddział Zewnętrzny w Bielsku-Białej Zakładu Karnego w Cieszynie.

Z-ca Dyrektora Oddziału Zewnętrznego w Bielsku-Białej Zakładu Karnego w Cieszynie podczas spotkania poruszał kwestie m.in. rozwiązań mających na celu usprawnienia wzajemnej współpracy. Kuratorzy wraz z wychowawcami penitencjarnymi mieli okazje wymienić się doświadczeniami oraz opracować działania, które mogłyby zwiększyć efektywność wspólnej pracy.
Funkcjonariusze działu ochrony zaprezentowali również środki przymusu bezpośredniego oraz jednostki broni, które są na wyposażeniu Służby Więziennej.
W trakcie wizyty goście mieli także możliwość zapoznania się z architekturą jednostki penitencjarnej.tekst. plut. Tomasz Mamica

zdj. kpt .Tomasz Haura

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej