W dn. 13.03.2023 r. w Areszcie Śledczym w Elblągu, odbyła się roczna odprawa kierownictwa jednostki penitencjarnej. Wziął w niej udział Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Olsztynie, płk Wojciech Szczudło.

Odprawa miała na celu podsumowanie roku 2022 oraz przedstawienie planów na bieżący rok. Kierownicy poszczególnych działów i komórek organizacyjnych aresztu śledczego wraz z oddziałem zewnętrznym w Braniewie omówili realizację stawianych przed nimi zadań, sytuację w działach którymi kierują, wyzwania jakie przed nimi stoją ale również sukcesy, które osiągnęli. W trakcie odprawy rzecznik prasowy przedstwił również liczne inicjatywy promujące Służbę Więzienną jakie podejmują funkcjonariusze Aresztu Śledczego w Elblągu oraz Oddziału Zewnętrznego w Braniewie.
Dyrektor Aresztu Śledczego w Elblągu wraz z Oddziałem Zewnętrznym w Braniewie, por. Robert Wiśniowski, podziękował zebranej kadrze za jej oddanie i profesjonalizm. Obecnych na odprawie prosił o przekazanie podziękowań wszystkim funkcjonariuszom i pracownikom cywilnym, których codzienna praca i wysiłek składają się na sukces kierowanej przez niego jednostki. Podkreślił
również, że jednostki penitencjarne w Elblągu i Braniewie są miejscami pracy i służby bezpiecznymi, a przeznaczane corocznie środki na ich modernizację pozwalają pełnić służbę w coraz lepszych warunkach.
Szczególną uwagę Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Olsztynie, płk. Wojciecha Szczudło przykuły kwestie związane z bezpieczeństwem jednostki oraz realizacją programu „Praca dla więźniów”, a także zmiany wynikające z nowelizacji szeregu aktów prawnych wpływających na funkcjonowanie m.in. systemu odbywanie kary w ramach dozoru elektronicznego. Dyrektor Okręgowy podziękował załodze Aresztu Śledczego w Elblągu za ustawiczny wysiłek i sumienność w codziennej pracy. Docenił zaangażowanie funkcjonariuszy wykraczające poza rzetelną realizację swoich obowiązków a przejawiające się w udziale w różnorodnych akcjach charytatywnych m.in. aktywność w Honorowym Krwiodawstwie oraz działalności związkowej. Wyraził głębokie przekonanie, że w obliczu wyzwań, przed jakimi staje dziś społeczeństwo a nawet społeczność międzynarodowa, Służba Więzienna jest godnym zaufania gwarantem stojącym na straży porządku i bezpieczeństwa. 

Tekst i zdjęcia: kpt. Marcin Grodek

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej