W piątek, 9 grudnia, w Oddziale Zewnętrznym Aresztu Śledczego w Elblągu odbyły się szeroko zakrojone ćwiczenia ochronne realizowane przez funkcjonariuszy braniewskiej Służby Więziennej, funkcjonariuszy GISW przy współudziale funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji i Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie.

Celem szkolenia było sprawdzenie skuteczności i doskonalenie praktycznych umiejętności funkcjonariuszy do wykonywania trudnych zadań w warunkach wysokiego zagrożenia bezpieczeństwa jednostki i opracowanie optymalnych strategii działania w sytuacjach dużego stresu.

Zaplanowany scenariusz przewidywał kilka dramatycznych zdarzeń, które niestety mogą się pojawić w codziennej służbie i wymagać od funkcjonariuszy natychmiastowej mobilizacji i skoordynowanych działań przy zastosowaniu specjalistycznych środków. Dynamizm i realizm przeprowadzonych ćwiczeń stanowił nieocenioną wartość w treningu profesjonalnych i zdecydowanych działań. Tego typu przedsięwzięcia stanowią niewątpliwie okazję do doskonalenia technik interwencyjnych również w kooperacji z innymi służbami mundurowymi.

W trakcie ćwiczeń doskonalono umiejętności min z zakresu:

  • przeprowadzania akcji ratowniczo- gaśniczej oraz ewakuacji pracowników we współpracy z Państwową Strażą Pożarną
  • likwidacji groźnych, agresywnych wystąpień osadzonych we współpracy z Policją.
  • zarządzania i kontroli jednostką w sytuacji alarmu
  • kształtowania strategii działania funkcjonariuszy w sytuacjach wysoko stresogennych tj. skuteczności w wykonywaniu zadań w stanie dużego obciążenia psychicznego i fizycznego
  • efektywnej współpracy z innymi formacjami mundurowymi w likwidacji zagrożeń.

Przeprowadzone ćwiczenia pokazały, że funkcjonariusze poszczególnych formacji są bardzo dobrze przygotowani do działania w przypadku wystąpienia tego typu zdarzeń a społeczeństwo może czuć się bezpiecznie.

 

Tekst: mjr Anna Downar
Foto: st.chor. Rafał Jakimczuk
 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej