W piątek 23 grudnia 2022 r., w atmosferze zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia, funkcjonariusze i pracownicy Aresztu Śledczego w Elblągu wraz z Oddziałem Zewnętrznym w Braniewie, uczestniczyli w spotkaniu opłatkowym.

Spotkanie rozpoczęło się wspólnym śpiewaniem kolęd oraz odczytaniem fragmentu Pisma Świętego. Ks. Piotr Bryk, na co dzień sprawujący opiekę duszpasterską nad naszą jednostką, wskazał na wagę i symbolikę Świąt Bożego Narodzenia i ich duchowego przeżywania.

Dyrektor Aresztu Śledczego w Elblągu, por. Robert Wiśniowski, złożył zgromadzonym funkcjonariuszom i pracownikom serdeczne życzenia z okazji Świąt oraz zbliżającego się Nowego Roku. Podziękował za wysiłek, jaki w wykonywanie swoich obowiązków włożyli funkcjonariusze i pracownicy elbląskiej i braniewskiej jednostki penitencjarnej i wyraził zaufanie w ich umiejętności w perspektywie czekających w przyszłości wyzwań.

Tekst i foto: kpt. Marcin Grodek

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej