O pracy i jej wpływie na proces resocjalizacyjny u skazanych.

Rozwój umiejętności i kompetencji

Resocjalizacja skazanych stanowi integralną część systemu karnego, którego celem jest przywrócenie jednostce zdolności do funkcjonowania społecznego po odbyciu kary. W tym kontekście praca odgrywa kluczową rolę, oferując skazanym szereg korzyści zarówno pod względem osobistym, jak i społecznym. Praca pomaga skazanym utrzymać codzienną rutynę oraz dyscyplinę, co może być szczególnie istotne dla osób, które wcześniej miały problemy z przestrzeganiem norm społecznych.

Zatrudnienie umożliwia skazanym zdobycie nowych umiejętności zawodowych, co z kolei zwiększa ich szanse na zatrudnienie po opuszczeniu zakładu karnego. Taka aktywność zawodowa może również przyczynić się do zwiększenia poczucia własnej wartości i pewności siebie.

Praca w Oddziale Zewnętrznym w Chojnicach

Na terenie Zakładu Karnego w Koronowie Oddziału Zewnętrznego w Chojnicach zatrudniani są osadzeni w zakładowym warsztacie, magazynie, jako roznoszący artykuły żywnościowe oraz sprzątający w formie odpłatnej oraz nieodpłatnej. Pierwszeństwo do zatrudnienia odpłatnego mają osadzeni z zobowiązaniami alimentacyjnymi oraz finansowymi. Dzięki pozyskiwanym środkom pieniężnym osadzeni mają możliwość spłacania swoich zadłużeń oraz wspomagania osób bliskich pozostawionych na wolności. Dodatkowo osadzeni odbywający karę w Chojnicach podejmują pracę u kontrahentów poza Zakładem Karnym w systemie bez konwojenta. Praca jest szczególnie ważnym elementem wpływającym na powodzenie procesu resocjalizacji skazanych.

 

Tekst/zdjęcia: szer. Agnieszka Kręczkowska

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej