O oddziaływaniu na skazanych poprzez zajęcia kulturalno-oświatowe.

Zajęcia kulturalno-oświatowe w Oddziale Zewnętrznym w Chojnicach

W Zakładzie Karnym w Koronowie, Oddziale Zewnętrznym w Chojnicach organizowane są codzienne zajęcia kulturalno-oświatowe o różnorodnej tematyce. Osadzeni mają możliwość rozwijania swoich zainteresowań oraz uczestnictwa w wybranej przez siebie formie zajęć m.in. sportowych, manualnych, plastycznych oraz konkursach organizowanych przez administrację jednostki. 

Oddziaływanie penitencjarne poprzez zajęcia kulturalno-oświatowe

Zajęcia kulturalno-oświatowe, zwłaszcza te oparte na pracy manualnej, kreatywnej i plastycznej, odgrywają istotną rolę w procesie resocjalizacji skazanych. Pomagają w zapełnieniu czasu skazanych, ale także mają wpływ na ich poczucie własnej tożsamości będąc częścią procesu reintegracji społecznej. Zajęcia plastyczne, takie jak malarstwo czy rysunek, pozwalają skazanym wyrażać swoje emocje i przeżycia w sposób twórczy i konstruktywny. Często są one formą terapii, która pomaga osadzonym w radzeniu sobie ze stresem i traumą związaną z ich przeszłością, ale i uporządkowaniem myśli związanych z przyszłością. Ponadto, poprzez tworzenie dzieł sztuki, skazani mogą rozwijać swoją wyobraźnię oraz zdolności artystyczne, co może mieć pozytywny wpływ na zmniejszenie poziomu agresji i frustracji, czy na realizację przyszłych zadań zawodowych lub społecznych po opuszczeniu jednostki.

 

Tekst/ zdjęcia: szer. Agnieszka Kręczkowska

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej