Z okazji Dnia Ziemi oraz realizowanego programu resocjalizacyjnego pt.:"Jestem EKO" w ramach regionalnej inicjatywy osoby pozbawione wolności, wspólnie ze społecznością lokalną, wykonywały prace porządkowe na terenie Ciągowic.

Światowy Dzień Ziemi obchodzony corocznie 22 kwietnia jest czasem refleksji nad stanem naszej planety oraz działaniem na rzecz jej ochrony i zrównoważonego rozwoju. W tym roku szczególnie wyjątkowym wydarzeniem było zaangażowanie skazanych z Oddziału Zewnętrznego w Ciągowicach, którzy własnoręcznie tworzyli plakaty na tę okoliczność oraz włączyli się w prace porządkowe z lokalną społecznością sprzątając okolice. Działania w które zaangażowali się osadzeni obejmowały głównie prace społeczne związane z ochroną środowiska poza terenem zakładu karnego. Ich wysiłek przyczynił się do poprawy estetyki okolicy oraz do zwiększenia śwoadomości społecznej na temat konieczności dbania o środowisko naturalne.

Nie można także zapominać o aspekcie resocjalizacyjnym tych działań. Praca przy sprzątaniu i porządkowaniu otoczenia daje skazanym szanse na odbudowanie relacji ze społecznością oraz rozwijanie umiejętności społecznych, a także samodyscypliny. Ich zaangażowanie pokazuje, że każdy może wnosić wkład własny w ochonę środowiska, niezależnie od sytuacji życiowej czy przeszłości.

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej