Współpracując z Domem Pomocy Społecznej Ostoja funkcjonariusze Służby Więziennej angażują osadzonych w życie jego podopiecznych. Angażując skazanych w pomaganie uwrażliwiają ich na potrzeby innych oraz inspirują do aktywności.

Integracja międzypokoleniowa

Integracja międzypokoleniowa to ograniczenie izolacji społecznej osób w podeszłym wieku poprzez integrację z ludźmi zdrowymi i młodymi. Promowanie pozytywnego wizerunku osób starszych i niepełnosprawnych, kształtowanie klimatu akceptacji dla tych osób. To właśnie takiej postawy wobec osób w podeszłym wieku funkcjonariusze starają się uczyć skazanych w oddziaływaniach resocjalizacyjnych.

Spacer pełen wspomnień

W ramach zajęć poza terenem jednostki wybrani osadzeni już po raz kolejny wraz z wychowawcami udali się do zaprzyjaźnionego Domu Pomocy Społecznej „Ostoja”. W domu przebywają osoby w podeszłym wieku i przewlekle somatycznie chorzy z miasta Gdańska, a personel i wolontariusze starają się aktywnie zagospodarowywać ich czas.

Dzięki pomocy cała grupa seniorów, w tym Ci którzy mają trudności z samodzielnym poruszaniem się mogła liczną grupą udać się na długi spacer po dzielnicy Stogi. Odwiedzili mniej lub bardziej im znane uliczki i zakamarki, odwiedzili pobliski lasek i zaznali odpoczynku nad stawem. Wszystko to w miłej atmosferze obfitującej w żarty i wspomnienia. Korzyść z kontaktu dotyczył obu stron. Seniorzy pozytywnie ocenili zaangażowanie osadzonych, sami skazani zyskali nową wiedzę i umiejętności. Po spacerze przyszedł czas na gry karciane i planszowe.

Budowanie postawy otwartości

Praca wychowawców gdańskiej jednostki na polu programów readaptacyjnych, czy działalności kulturalno-oświatowej wyraża się w wielu aktywnościach. Osadzeni z wychowawczynią do spraw kulturalno-oświatowych wykonują różnorodne rękodzieła, które przekazywane są do DPS i na potrzeby zaprzyjaźnionych instytucji charytatywnych, fundacji i stowarzyszeń.

Jednostka współpracuje ze Stowarzyszeniem Waga i Fundacją Rolanda McDonalda. Jeśli jest taka potrzeba mundurowi angażują osadzonych w wolontariat w Caritasie. Motywując do działania pokazują skazanym, że mogą dać z siebie o wiele więcej dobra niż sądzili, że mają. Pomagając osadzeni wzmacniają w sobie empatię, dostrzegają, że mogą doświadczyć jeszcze wielu dobrych chwil i zbudować swoją przyszłość w oparciu o postawę otwartości do świata.

 

Tekst/ zdjęcia: mjr Agnieszka Szultka

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej