2 listopada 2019 roku odbyło się uroczyste poświęcenie powstańczej mogiły znajdującej się w lesie w Goleszach

Odnowioną mogiłę nieznanego powstańca styczniowego poświęcił proboszcz parafii Miłosierdzia Bożego w Goleszach ks. Damian Skwara. W uroczystości uczestniczyli: Burmistrz Wolborza Andrzej Jaros, Przewodniczący Rady Miejskiej Wolborza Zbigniew Klewin, Dyrektor Aresztu Śledczego w Piotrkowie Trybunalskim płk Krzysztof Mrówczyński, Kierownik Oddziału Zewnętrznego w Goleszach kpt. Tomasz Domankiewicz, okoliczni mieszkańcy wraz z pisarką Krystyną Wieczorek oraz funkcjonariusze Służby Więziennej. Poczet sztandarowy wystawiła Ochotnicza Straż Pożarna z Lubieszowa.

Teren przy mogile został uporządkowany i zagospodarowany dzięki współpracy lokalnego samorządu i Służby Więziennej. Gmina Wolbórz zapewniła materiały, a Dyrektor Aresztu Śledczego w Piotrkowie Trybunalskim skierował do pracy skazanych odbywających karę w Oddziale Zewnętrznym w Goleszach. Osadzeni odnowili krzyż, wyrównali i wybrukowali teren oraz uporządkowali zieleń. Mogiła bohatera poległego w walce o wolność ojczyzny nabrała godnego kształtu.

 

por. Cezary Jabłoński, Rzecznik Prasowy Aresztu Śledczego w Piotrkowie Trybunalskim

zdjęcia: mł.chor. Krzysztof Krawczyk

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej