13 grudnia 1981 r. nad ranem radio PRL nadało wystąpienie Wojciecha Jaruzelskiego informujące o „ukonstytuowaniu się” Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego (WRON) i wprowadzeniu stanu wojennego na terenie PRL. Według orzecznictwa polskiego wymiaru sprawiedliwości z okresu po 1989 r. tryb wprowadzenia stanu wojennego był niezgodny nawet z narzuconym przez reżim komunistyczny porządkiem prawnym.

12 grudnia br. w Grodkowie odbyły się obchody 41 rocznicy ogłoszenia stanu wojennego. Tegoroczna uroczystość rozpoczęła się Mszą świętą w kościele pw. Św. Michała Archanioła. Po mszy świętej nastąpiło przejście pod mury Oddziału Zewnętrznego w Grodkowie, gdzie odbyły się przemówienia i zostały złożone kwiaty pod tablicą upamiętniającą działaczy NSZZ Solidarność i organizacji niepodległościowych internowanych w stanie wojennym w więzieniu w Grodkowie.

Brzeską jednostkę reprezentował: Dyrektor Zakładu Karnego w Brzegu mjr Tomasz Jastrzębski. Organizację związkową reprezentowali: Przewodnicząca Zarządu Okręgowego NSZZFiPW w Opolu Danuta Malkusz, Zarząd Organizacji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” Funkcjonariuszy i Pracowników w zastępstwie reprezentował mł.chor. Artur Gawlik oraz st.chor. Konrad Mrowiec.

W trakcie uroczystości obecni byli również wicewojewoda opolski Tomasz Witowski, przedstawiciele władz miasta min. Burmistrz Miasta w Grodkowie Marek Antoniewicz, służby mundurowe oraz osoby internowane w czasie stanu wojennego.

mjr Marcin Dorociak

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej