W Oddziale Zewnętrznym w Grodkowie ćwiczono z Państwową Strażą Pożarną

Zapewnienie bezpieczeństwa w jednostkach penitencjarnych to jedno z podstawowych zadań realizowanych przez funkcjonariuszy Służby Więziennej. W zakres podejmowanych działań wchodzą także czynności podejmowane w celu zapewnienia w jak najszerszym zakresie bezpieczeństwa pożarowego w więzieniu. 

Aby sprawdzić gotowość do działania, a przede wszystkim w celu doskonalenia umiejętności, w dniu 25 października na terenie Oddziału Zewnętrznego w Grodkowie przeprowadzono ćwiczenia, w których uczestniczyli funkcjonariusze Służby Więziennej pełniący na co dzień służbę w grodkowskiej jednostce, ramię w ramię ze strażakami Państwojej Straży Pożarnego w Grodkowie. 

Plan ćwiczeń obejmował podjęcie działań zmierzających do zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na terenie jednostki oraz przeprowadzenie akcji gaśniczej w związku z pojawieniem się ognia w pomieszczeniach piwnicznych budynku penitencjarnego. Po zakończonych ćwiczeniach uczestnicy wzięli udział w omówieniu przebiegu akcji, a biorący udział w działaniach strażacy dokonali oględzin na terenie jednostki pozyskując informacje niezbędne w sprawnym planowaniu ewentualnych czynności w przypadku pojawienia się zagrożenia. 

Tekst i zdjęcia: mjr Łukasz Mosoń

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej