Wyrazy żalu i  współczucia z powodu odejścia ś.p. ppor. Daniela Sobieraja

 

W sobotę, 29 października 2022r., dotarła do nas bardzo smutna wiadomość o śmierci ppor. Daniela Sobieraja Kierownika Oddziału Zewnątrznego w Grodkowie Zakładu Karnego w Brzegu, który w wieku 47 lat przegrał walkę z chorobą. 

Porucznik Daniel Sobieraj w latach 1994 - 1996 odbył zasadniczą służbę wojskową w Kompani Reprezentacyjnej Wojska Polskiego w Warszawie. Od dnia 1 lutego 2001 r. pełnił służbę w Areszcie Śledczym w Opolu zajmując kolejno stanowiska strażnika, starszego strażnika oraz oddziałowego.

Od 1 marca 2008 r. pełnił służbę w Zakładzie Karnym w Grodkowie, gdzie zajmował kolejno stanowiska starszego oddziałowego oraz dowódcy zmiany. Po reorganizacji jednostki od dnia 12.09.2017r. zajmował stanowisko - Kierownika Oddziału Zewnętrznego w Grodkowie.

W trakcie nienagannej służby był wielokrotnie wyróżniany i nagradzany, w tym „Brązową i Srebrną odznaką " za zasługi w pracy penitencjarnej. Odznaczony odznaką Semper Paratus, która jest przeznaczona do nagradzania pracowników i funkcjonariuszy Służby Więziennej, którzy wykazali się odwagą i poświęceniem w ratowaniu życia i zdrowia ludzkiego.

Porucznik Daniel Sobieraj zawsze był odpowiedzialny, dyspozycyjny, zaangażowany w wykonywanie powierzonych mu zadań służbowych. W kontaktach z podwładnymi był koleżeński i zawsze chętny do pomocy. Posiadał duże doświadczenie zawodowe, którym chętnie dzielił się z innymi. Jego plany służbowe zweryfikował nawrót choroby, jednak do ostatnich chwil był człowiekiem bardzo mocno zaangażowanym w służbę ojczyźnie, był wspaniałym kolegą, był funkcjonariuszem, który służył z pasją.

Rodzinie i najbliższym składamy najszczersze wyrazy współczucia i żalu. 

                                                                                                                                                                                                                                               /-/ mjr Tomasz Jastrzębski 

                                                                                                                                                                                                        Dyrektor Zakładu Karnego w Brzegu wraz z załogą 

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej