10 marca br.odbyła się odprawa roczna z udziałem Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Opolu.

W trakcie spotkania przedstawiono sprawozdania z działalności poszczególnych działów brzeskiej jednostki za rok 2021. Następnie podsumowano pracę wszystkich komórek organizacyjnych, bez których funkcjonowanie zakładu karnego byłoby niemożliwe. Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w  Opolu płk Andrzej Tesarewicz w swoim przemówieniu podziękował funkcjonariuszom SW za zaangażowanie w wykonywaniu codziennych obowiązków służbowych oraz życzył wszystkim funkcjonariuszom oraz pracownikom Zakładu Karnego w Brzegu wytrwałości i satysfakcji z jakże niełatwej pracy w strukturach naszej formacji.

Tekst i zdjęcia: mjr Marcin Dorociak

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej