Rozkazem personalnym z dnia 1 lutego 2024 roku Dyrektor Zakładu Karnego w Brzegu powierzył pełnienie obowiązków kierownika Oddziału Zewnętrznego w Grodkowie por. Szymonowi Listwanowi.

Tekst i zdjęcia: mjr Łukasz Mosoń

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej