Zakład Karny w Brzegu w ubiegłym roku nawiązał współpracę w zakresie odpłatnego zatrudnienia osadzonych z Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe Gospodarstwo Rybackie Niemodlin - na zasadzie skierowania do pracy. W miesiącu październiku 2021r. osadzeni z Oddziału Zewnętrznego w Grodkowie Zakładu Karnego w Brzegu rozpoczęli zatrudnienie na rzecz w/w kontrahenta. W roku 2022r. wznowiono współpracę z Gospodarstwem Rybackim w Niemodlinie i już w miesiącu styczniu 2022r. skierowano do zatrudnienia kolejnych osadzonych, którzy wykonywali pracę gospodarcze na terenie obiektu należącego do w/w kontrahenta. Współpraca z Gospodarstwem Rybackim w Niemodlinie trwa niezmiennie cały rok a liczba osadzonych zatrudnionych uzależniona jest od potrzeb zgłaszanych przez kontrahenta. Osadzeni w trakcie zatrudnienia wykonują prace ogólnogospodarcze, pracują przy połowach ryb oraz przy przetwórstwie. W dniu 15 grudnia odbyło się kolejne spotkanie z Dyrektorem Gospodarstwa Rybackiego w Niemodlinie Panem Waldemarem Wójtowiczem. Spotkanie miało na celu omówienie szczegółów dalszej współpracy z Zakładem Karnym w Brzegu oraz określeniem ilości osadzonych niezbędnych do pracy w Gospodarstwie Rybackim.

Podpisana umowa jest kolejnym etapem realizacji rządowego programu „ Praca dla Więźniów „ Możliwość zatrudnienia osób pozbawionych wolności nadal cieszy się dużym zainteresowaniem wśród kontrahentów zewnętrznych. Podjęcie pracy daje osadzonym możliwość nabycia właściwych wzorców, kształtuje u nich nawyk pracy, systematyczność, odpowiedzialności, obowiązkowości i sumienności, poza tym podnosi ich kwalifikacje zawodowe, które mogą się im przydać w codziennym życiu na wolności. Odpłatne zatrudnienie więźniów umożliwia osadzonym spłatę posiadanych zobowiązań finansowych w szczególności zobowiązań alimentacyjnych.

mjr Marcin Dorociak

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej