13 grudnia obchodziliśmy 42. rocznicę wprowadzenia w Polsce stanu wojennego. Tego dnia w 1981 roku władzę w kraju przejęła Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego, przerwana została działalność związków zawodowych, a działacze "Solidarności" zostali internowani.

Źródła podają, że w pierwszych godzinach po wprowadzenu stanu wojennego internowano nawet 5 tysięcy osób. Grodków zajął w tych wydarzeniach, szczególne i niestety niechlubne miejsce. Tutaj bowiem, w Wigilię Bożego Narodzenia 1981 roku rozpoczął działalność jeden z ośrodków odosobnienia dla przymusowo internowanych i represjonowanych dolnośląskich działaczy antykomunistycznych. 

     Zgodnie z wieloletnią tradycją, w niedzielę 17 grudnia w Grodkowie odbyły się uroczystości upamiętniające tamte wydarzenia oraz osoby internowane w grodkowskim więzieniu. Tegoroczne wydarzenie miało charakter szczególny, głównie za sprawą zaproszonych gości. W obchodach uczestniczyli Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Opolu płk Łukasz Górny, Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Katowicach ppłk Michał Mudy, Dyrektor Zakładu Karnego w Brzegu mjr Tomasz Jastrzębski, Wicewojewoda Opolski  Pan Tomasz Witkowski, Burmistrz Grodkowa Pan Marek Antoniewicz, Przewodniczący Zarządu Głównego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa Czesław Tuła oraz Przewodnicząca Zarządu Okręgowego w Opolu Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa Danuta Malkusz. Splendoru obchodom dodała obecność Kompanii Honorowej Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Katowicach oraz pocztów sztandarowych opolskich i katowickich jednostek penitencjarnych. 

    Obchody rozpoczęły się uroczystą mszą celebrowaną w kościele Parafii św. Michała Archanioła w Grodkowie. Następnie, przybyli na uroczystości przedstawiciele władz państwowych i samorządowych, służb mundurowych oraz osób internowanych, w asyście Kompanii Honorowej Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Katowicach przeszli przed mury Oddziału Zewnętrznego w Grodkowie Zakładu Karnego w Brzegu. Po zakończeniu okolicznościowych przemówień licznie przybyli goście złożyli kwiaty przed tablicą pamiątkową poświęconą pamięci internowanych działaczy NSSZ "Solidarność" oraz innych organizacji antykomunistycznych przetrzymywanych w murach jednostki podczas stanu wojennego. 

Tekst: mjr Łukasz Mosoń
Zdjęcia: por. Dawid Makowski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej