Data 22 września 2023 r. właśnie przeszła do historii dla Zakładu Karnego Nr 1 w Strzelcach Opolskich oraz Zakładu Karnego w Głubczycach. Nadanie Sztandaru jednostkom było doniosłym wydarzeniem w którym udział wziął Wiceminister Sprawiedliwości Michał Woś.

Uroczystości rozpoczęły się 22 września 2023 r. o godz. 9.30 Mszą Św. w intencji funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej w Sanktuarium Św. Anny na Górze Św. Anny. Mszę Świętą celebrował Biskup Pomocniczy Wikariusz Generalny Diecezji Opolskiej ks. dr. hab. Rudolf Pierskała.

Po mszy Wiceminister Sprawiedliwości Michał Woś, Wiceminister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Janusz Kowalski, Zastępca Dyrektora Generalnego gen. Andrzej Leńczuk a także Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Katowicach płk. Maciej Konior oraz Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Opolu płk. Łukasz Górny złożyli wieniec pod pomnikiem pamięci poległych w Powstaniach Śląskich. Kwiaty złożyli również reprezentanci Związków Zawodowych Przewodniczący Zarządu Głównego NSZZ FIPW Czesław Tuła, Wiceprzewodnicząca Zarządu Głównego Przewodnicząca Okręgu Opolskiego Danuta Malkusz oraz przedstawiciel NSZZ Solidarność FiP SW Okręgu Opolskiego Damian Sikora.

Następnie zaproszeni goście oraz funkcjonariusze Służby Więziennej udali się do Sali konferencyjnej Domu Pielgrzyma na Górze Św. Anny, gdzie nastąpił akt poświęcenia i nadania sztandarów.

Poświęcony sztandar został przekazany z rąk Wiceministra Michała Wosia na ręce zastępcy dyrektora tutejszej jednostki ppłk Andrzeja Dąbrowskiego, a następnie przeszedł pod opiekę pocztu sztandarowego. W czasie uroczystości w drzewce sztandarów zostały wbite honorowe i pamiątkowe gwoździe oraz dokonano wpisów do ksiąg pamiątkowych.

Fundatorem sztandaru dla Zakładu Karnego Nr 1 w Strzelcach Opolskich jest PPO Przedsiębiorstwo Państwowe w Strzelcach Opolskich.

Sztandar używany będzie podczas obchodów świąt narodowych i państwowych, uroczystościach o charakterze patriotycznym i religijnym, w czasie wręczania funkcjonariuszom nominacji na wyższe stopnie, wręczania im orderów i odznaczeń.

Po akcie nadania sztandarów przyszedł czas na przemówienia okolicznościowe:

Przemawiając do uczestników uroczystości Wiceminister Sprawiedliwości Michał Woś powiedział: „Szanowni Państwo, wyjątkowy dzień dla obu jednostek penitencjarnych ale też wyjątkowe miejsce, wyjątkowe okoliczności (…) To sztandar - historycznie wiemy - jednoczy jako chorągwie, ułatwia zarządzanie. Sztandar też symbolizuje na zewnątrz bo Służba Więzienna to służba która na co dzień jest nie widoczna, która jest za murami.” O pracy więzienników mówił z dużym uznaniem, komplementował zaangażowanie w pomoc potrzebującym w trudnych czasach pandemii oraz pomoc uchodźcom po wybuchu wojny w Ukrainie. Dodał także, "(...) że gdy pada pytanie czy uważasz że okolica w której mieszkasz jest bezpieczna to już 96 procent osób odpowiada że tak i to jest wielki wynik i wielka sprawa Waszej pracy, waszej służby Ojczyźnie, służby Rzeczypospolitej, służby drugiemu człowiekowi.”.

Głos zabrał także Wiceminister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Janusz Kowalski który mówił: „ Bóg, Honor, Ojczyzna to piękne wartości które nie tylko macie od dziś już na swoich przepięknie zrobionych Sztandarach ale na co dzień macie je w swoich sercach, bo z godnością jak tu było powiedziane służycie Rzeczypospolitej Polskiej i z honorem nosicie mundur Rzeczypospolitej Polskiej.”

Natomiast w swoim przemówieniu gen. Andrzej Leńczuk zaznaczył: „Mam zaszczyt uczestniczyć dzisiaj w tej wyjątkowej podwójnej uroczystości nadania sztandarów jednostkom penitencjarnym. Gratuluję Zakładowi Karnemu w Głubczycach i Zakładowi Karnemu w Strzelcach Opolskich otrzymania chorągwi która symbolizuje miłość do ojczyzny, tożsamość i wspólnotę.”

Przewodniczący NSZZ FiPW Zarządu Głównego Czesław Tuła zabierając głos wracał pamięcią do historii i ważnej roli patriotyzmu w życiu każdego funkcjonariusza i obywatela.

Na zakończenie uroczystości odbył się krótki występ artystyczny zespołu "Karlik" który wykonał utwory patriotyczne.

W ceremonii wręczenia sztandarów udział wzięli: Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Michał Woś, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Janusz Kowalski, Zastępca Dyrektora Generalnego Służby Więziennej gen. Andrzej Leńczuk, Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Katowicach płk Maciej Konior, Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Opolu płk Łukasz Górny, Zastępca Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Opolu płk Leszek Jankowski, przedstawiciele Sądu Okręgowego w Opolu, Sponsorzy ufundowanych Sztandarów Dyrektor PPO PP Mateusz Magdziarz oraz Zastępca Dyrektora PPO Rakon Dawid Żebrak przedstawiciele władz wojewódzkich, komendanci innych służb mundurowych, dyrektorzy jednostek penitencjarnych Okręgu Katowickiego, przedstawiciele świata nauki, przedstawiciele związków zawodowych w tym Przewodniczący Zarządu Głównego NSZZ FIPW Czesław Tuła oraz Wiceprzewodnicząca Zarządu Głównego Przewodnicząca Okręgu Opolskiego Danuta Malkusz, emeryci oraz wielu innych zaproszonych gości. Na uroczystości licznie stawili się również funkcjonariusze Służby Więziennej oraz młodzież klasy Penitencjarnej z CKZiU w Strzelcach Opolskich.

 

Tekst: st. kpr. K. Stąpor

Zdjęcia: por. T. Tomczuk

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej