8 kwietnia na terenie Zakładu Karnego Nr 1 w Strzelcach Opolskich odbyło się szkolenie psów specjalnych i ich przewodników. Pod patronatem Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Katowicach i czujnym okiem specjalisty por. Jakuba Gawrona - Nabu, Neron, Nel, Nabi i Korina razem ze swoimi przewodnikami doskonaliły umiejętności potrzebne im do codziennej pracy.

Szkolenie składało się z części teoretycznej, mającej na celu poszerzenie wiedzy oraz wymianę doświadczeń między przewodnikami psów a następnie odbyła się część praktyczna służąca doskonaleniu umiejętności współpracy między przewodnikami, a psami specjalnymi, połączona z przeszukaniem cel mieszkalnych oraz pomieszczeń produkcyjnych na terenie jednostki. Tematem szkolenia było utrwalalanie ogólnego posłuszeństwa psów specjalnych wobec swoich przewodników, wykonywania poszczególnych komend ale i utrwalanie i doskonalenie umiejętności psów specjalnych i ich przewodników w wyszukiwaniu i rozpoznawaniu środków odurzających i substancji psychotropowych. W szkoleniu uczestniczyli przewodnicy z psami specjalnymi z Zakładu Karnego Nr 1 w  Strzelcach Opolskich, Ooddziału Zewnętrznego w Strzelcach Opolskich, Zakładu Karnego w  Zabrzu, Zakładu Karnego w Głubczycach oraz z Komendy Powiatowej Policji w Strzelcach Opolskich. Czworonożni funkcjonariusze oraz ich partnerzy wykazali się dużym zaangażowaniem i zapałem w realizacji zadań szkolenia, co z pewnością przełoży się w przyszłości na skuteczność w wykonywaniu codziennych obowiązków służbowych. Po ciężkiej pracy pieski zasłużły również na chwile wytchnienia i zabawy.

Zadaniem psów specjalnych w Służbie Więziennej jest przede wszystkim prewencja. Kontrola paczek i listów wysyłanych do jednostek, kontrola cel mieszkalnych oraz wszystkich pomieszczeń na terenie jednostki. Pies specjalny jest wyjątkowym funkcjonariuszem Służby Więziennej i pełni tę służbę każdego dnia, dlatego też każdego dnia razem z przewodnikiem prowadzi indywidualne treningi, aby nie zatracić nabytych umiejętności.  Mają swoje zadania, obowiązki i zakres pracy, które muszą wykonać. Służba Więzienna regularnie staje w obliczu prób przemytu środków niedozwolonych. Dzięki psom specjalnym takie sytuacje są częściej niwelowane i wykrywane. Obecność psów w Służbie Więziennej ma znaczący wpływ na zwiększenie poziomu bezpieczeństwa w jednostkach penitencjarnych i trudno jest sobie wyobrazić funkcjonowanie zakładów karnych i aresztów śledczych bez ich nieocenionej pracy.

Tekst i zdjęcia: kpr. Karolina Stąpor

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej