W dniu 03.11.2023 roku w naszej jednostce odbyło się szkolenie strzeleckie zbrojmistrzów Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Katowicach.

Zastępca Dyrektora Zakładu Karnego nr 1 w Strzelcach Opolskich ppłk Wojciech Dudziec oraz Zastępca Dyrektora Zakładu Karnego nr 1 w Strzelcach Opolskich mjr Krzysztof Sitnik uczestniczyli w otwarciu wydarzenia. Ich obecność podkreśliła znaczenie szkolenia oraz zaangażowanie kadry kierowniczej w doskonalenie umiejętności funkcjonariuszy.

Szkolenie odbyło się na strzelnicy Zakładu Karnego nr 1 w Strzelcach Opolskich, co stanowiło idealne miejsce do doskonalenia umiejętności zbrojmistrzów w realistycznym środowisku. Przy niesprzyjających warunkach atmosferycznych, uczestnicy mieli okazję trenować swoje umiejętności, aby być gotowym do działania w nieprzewidywalnych i trudnych sytuacjach. 

Warto podkreślić, że to szkolenie było częścią szerszego cyklu, które ma na celu podniesienie poziomu profesjonalizmu i skuteczności Służby Więziennej. Dzięki takim inicjatywom, funkcjonariusze odpowiedzialni za zapewnienie bezpieczeństwa w zakładach karnych i aresztach śledczych są lepiej przygotowani do wypełniania swoich obowiązków. 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej