Zastępca Dyrektora Zakładu Karnego nr 1 w Strzelcach Opolskich ppłk Wojciech Dudziec wraz z zastępcą Dyrektora Zakładu Karnego nr 1 w Strzelcach Opolskich mjr. Krzysztofem Sitnikiem złożyli wieniec pod tablicą poświęconą działaczom NSZZ „Solidarność”, ugrupowań niepodległościowych i innych organizacji opozycyjnych, internowanych i więzionych przez komunistyczny reżim PRL w Zakładzie Karnym nr 2 w Strzelcach Opolskich po wprowadzeniu stanu wojennego 13 grudnia 1981 roku.

Akcja internowania działaczy opozycyjnych otrzymała kryptonim "Jodła" i rozpoczęła się około północy z 12 na 13 grudnia 1981 roku. Jej celem było zatrzymanie i umieszczenie w uprzednio przygotowanych aresztach i więzieniach wytypowanych osób, uznanych za "groźne dla bezpieczeństwa państwa". Tablica, która zawieszona jest przy wejściu do jednostki, poświęcona jest bohaterom wielkiego zrywu solidarnościowego lat osiemdziesiątych, którzy w walce o wolną Polskę wystąpili przeciwko zbrodniczym poczynaniom komunistycznej władzy. Pierwszej nocy stanu wojennego internowano 3 173 osoby. W kolejnych dniach i miesiącach stanu wojennego internowano łącznie 9736 osób w tym 1008 kobiet. 

 

zdjęcia/tekst - por. Tomasz Tomczuk

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej