Uniwersytet Opolski na terenie Oddziału Zewnętrznego w Strzelcach Opolskich przeprowadził zajęcia dla trzech grup studentów wydziału psychologii w ramach trwającego od lat porozumienia.

W ciągu mijającego miesiąca naszą jednostkę odwiedziły trzy grupy studentów psychologii z Uniwersytetu Opolskiego. Była to okazja do zapoznania się z pracą psychologów więziennych i zobaczenia z bliska, jak wygląda życie w zakładzie karnym. Studenci mieli możliwość przeprowadzenia rozmów z osobami pozbawionymi wolności, obserwowania zajęć terapeutycznych i resocjalizacyjnych, a także zwiedzania obiektów i pomieszczeń więziennych. Celem takich wizyt jest nie tylko pokazanie praktycznej strony zawodu psychologa w Służbie Więziennej, ale także zachęcenie studentów do podjęcia pracy w naszej branży. Jesteśmy przekonani, że studenci zyskali cenne doświadczenie i wiedzę, która przyda im się w przyszłości. Z naszej strony dziękujemy im za zainteresowanie i zaangażowanie.

tekst i zdjęcia: por. Tomasz Tomczuk 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej