Niemal 50 osadzonych w Oddziale Zewnętrznym w Lublińcu kobiet, wzięło udział w warsztatach dotyczących zapobieganiu handlowi ludźmi. Zajęcia w ramach kampanii „Nie daj się kupić, nie jesteś na sprzedaż” są realizowane przez Fundację Czas Wolności.

Zajęcia były okazją do podzielenia się wiedzą na temat problemu handlu ludźmi w Polsce oraz sposobów, jak się przed nim skutecznie chronić. Skupiały się na uświadamianiu uczestnikom, czym jest handel ludźmi, oraz na praktycznych aspektach zapewniania swojego bezpieczeństwa. Prowadząca zajęcia mówiła jak poruszać się bezpiecznie w Polsce i po świecie, jakie kroki podjąć, aby sprawdzić agencje pracy przed podjęciem decyzji o zatrudnieniu oraz jakie informacje pozostawić swoim bliskim, kiedy wyruszamy w podróż.

Powyższy projekt realizowany jest w ramach perspektywy czteroletniej 2022-2025, finansowany z Funduszu Sprawiedliwości Ministerstwa Sprawiedliwości, którego celem jest zwiększania świadomości społecznej o przestępstwach związanych z handlem ludźmi.

Fundacja Czas Wolności jest organizację realizującą zadania pożytku publicznego, powstałą w 2015 r. Do jej głównych zadań misyjnych zalicza się przeciwdziałanie handlowi ludźmi oraz wspieranie dzieci – ofiar przestępstw seksualnych, realizowanych poprzez działania profilaktyczne i edukacyjne, interwencyjne, a także pomocowe.

opracował: Piotr Ciwiński

zdjęcia z archiwum jednostki

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej