Funkcjonariusze Służby Więziennej w ramach współpracy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Zielonej Górze przeprowadzili zajęcia z aktywizacji zawodowej dla skazanych przebywających w Zakładzie Karnym w Krzywańcu

Współpraca z Wojewódzkim Urzędem Pracy

Pracownicy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze regularnie odwiedzają Zakład Karny w Krzywańcu, gdzie prowadzą warsztaty aktywizacji zawodowej osób pozbawionych wolności. Bieżąca edycja warsztatów z aktywizacji zawodowej prowadzona była przez pracowników Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze – Beaty Kluj , Bogny Nowak – Tyc oraz Karoliny Krasowskiej.

 

Główny cel aktywizacji skazanych

Głównym celem programu jest wzbudzenie u skazanych motywacji do aktywnego poszukiwania pracy po opuszczeniu zakładu karnego. W dzisiejszych czasach kluczem do znalezienia pracy jest umiejętność aktywnego i elastycznego planowania kariery zawodowej. Czynnikiem niezbędnym do osiągnięcia zamierzonego celu jest wyposażenie uczestników w wiedzę i umiejętności radzenia sobie w sytuacji dynamicznych zmian społecznych i gospodarczych. W trakcie warsztatów z aktywizacji zawodowej uczestnicy m.in. odkrywają umiejętności i zdolności, identyfikują swoje słabe i mocne strony, uczą się sporządzać swoje dokumenty aplikacyjne, poznają tajniki rozmowy kwalifikacyjnej, rozwijają umiejętności interpersonalne, poznają aktywne metody poszukiwania pracy, dokonują analizy przebytych niepowodzeń w uzyskaniu zatrudnienia, zdobywają umiejętności nawiązania kontaktu z pracodawcą i odpowiedniej autoprezentacji.

 

Tekst: kpt. Anna Cholewicka-Nadachowska, por. Piotr Hamera
Foto: kpt. Anna Cholewicka-Nadachowska

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej