Zakład Karny w Krzywańcu od ponad czterech lat współpracuje ze Stowarzyszeniem „Damy Radę” z Zielonej Góry. W ramach zawartego porozumienia Stowarzyszenie realizuje na terenie naszej jednostki projekty współfinansowane są ze środków Województwa Lubuskiego - Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze

Zakład Karny w Krzywańcu od ponad czterech lat współpracuje ze Stowarzyszeniem „Damy Radę” z Zielonej Góry. W ramach zawartego porozumienia Stowarzyszenie realizuje na terenie naszej jednostki projekty współfinansowane są ze środków Województwa Lubuskiego - Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze.

Dzięki dotychczasowej współpracy w warsztatach wzięło udział łącznie: 483 osoby, w tym 312 kobiet. Natomiast aktualnie na terenie Zakładu Karnego w Krzywańcu realizowany jest projekt „Edukacja i profilaktyka uzależnień dla osób przebywających w izolacji penitencjarnej” oraz „Być dobrym rodzicem zza krat – Porozumienie bez przemocy jako sposób komunikacji z najbliższymi członkami rodziny”.

W ramach projektu Edukacja i profilaktyka uzależnień dla osób przebywających w izolacji penitencjarnej realizowane są warsztaty:

* Edukacja i profilaktyka uzależnień - podczas warsztatów poruszana jest problematyka różnorodności uzależnień (używanie środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych i uzależnień behawioralnych), psychologiczne, biologiczne i społeczne uwarunkowania uzależnień, mechanizmy uzależnienia, proces zdrowienia     z uzależnień.

* Stres jako źródło uzależnień - Radzenie sobie ze stresem w izolacji więziennej.  - W ramach warsztatów poruszona jest problematyka stresu jako czynnika wpływającego na używanie środków odurzających, metody radzenia sobie ze stresem w izolacji penitencjarnej, afirmacja jako forma redukcji stresu.

Z kolei projekt „Być dobrym rodzicem zza krat – Porozumienie bez przemocy jako sposób komunikacji z najbliższymi członkami rodziny”, ma na celu zapewnienie dobrych relacji z rodziną. W trakcie warsztatów uczestnicy poznają metodę Porozumienia bez przemocy, dowiadują się jak dbać o relacje z najbliższymi oraz utrzymać je odbywając karę pozbawienia wolności. Otrzymają również wiedzę o pozytywnych postawach wychowawczych, w tym rodzicielstwie bliskości.

 

Tekst: kpt. Ewa Igiel, por. Piotr Hamera
Foto: kpt. Ewa Igiel

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej