Wiceminister Sprawiedliwości Michał Woś złożył serdeczne podziękowania administracji Zakładu Karnego w Krzywańcu za wybitne osiągnięcia w realizacji zadań związanych z postępem w zatrudnieniu osób pozbawionych wolności

Wiceminister Sprawiedliwości Michał Woś złożył serdeczne podziękowania administracji Zakładu Karnego w Krzywańcu za wybitne osiągnięcia w realizacji zadań związanych z postępem w zatrudnieniu osób pozbawionych wolności. Osiągane przez nas wyniki dotyczące powszechności zatrudnienia oraz dostępności zatrudnienia odpłatnego skazanych – są jednymi z najlepszych w Polsce. Otrzymany w tej sprawie list gratulacyjny został odczytany przez Dyrektora Zakładu Karnego w Krzywańcu płk. Daniela Janowskiego na cotygodniowej odprawie Oddziałów Penitencjarnych.

 

„Praca dla Więźniów” - po 7 latach funkcjonowania hali produkcyjnej w Zakładzie Karnym w Krzywańcu

2 czerwca 2016 roku na terenie Zakładu Karnego w Krzywańcu Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Patryk Jaki oraz Dyrektor Generalny Służby Więziennej gen. Jacek Kitliński dokonali uroczystego otwarcia hali produkcyjnej w Zakładzie Karnym w Krzywańcu. Hala ta powstała w ramach Ministerialnego Programu „Praca dla Więźniów” i dzięki tej inwestycji zatrudnienie miało znaleźć co najmniej 150 osadzonych. Dzięki powyższej inwestycji zatrudnienie osadzonych w Zakładzie Karnym w Krzywańcu na przestrzeni ostatnich ośmiu lat wzrosło kilkukrotnie. Aktualnie dzięki programowi „Praca dla Więźniów” w hali produkcyjnej zatrudnionych jest blisko 250 osadzonych – w tym 45 kobiet, które pracują odpłatnie przy produkcji mebli tapicerowanych. Uwzględniając natomiast aktualną pojemność jednostki penitencjarnej, która wynosi 834 miejsca zakwaterowania oraz 32 miejsca w Domu dla Matki i Dziecka, aż 60% wszystkich osadzonych pracuje. Natomiast mając na uwadze powszechność zatrudnienia skazanych i ukaranych w populacji kwalifikujących się do pracy, aż 96% osadzonych korzysta z możliwości zatrudnienia odpłatnego lub nieodpłatnego.

To wszystko nie byłoby możliwe, gdyby nie zainicjowany przez Ministra Sprawiedliwości w 2016 r. oraz realizowany przez Służbę Więzienną program „Praca dla Więźniów”, który polega m.in. na wspieraniu szeroko rozumianej readaptacji społecznej osób odbywających kary poprzez ich aktywizację zawodową. Zatrudnienie w warunkach izolacji więziennej jest bowiem jednym z podstawowych narzędzi oddziaływania penitencjarnego.

 

Co zyskuje statystyczny „Kowalski” dzięki programowi „Praca dla Więźniów” ?

Dzięki programowi „Praca dla Więźniów” zmniejszono koszty utrzymania więźniów przez przeciętnego obywatela, ponieważ więzień ten zaczął na siebie pracować, spłacać zadłużenia alimentacyjne, komornicze, sądowe itp., a ponadto dzięki nowemu systemowi, z pracy skazanych gromadzone są środki na budowę kolejnych hal produkcyjnych i nowej infrastruktury więziennej. Poza tym wszelkie najnowsze badania naukowe dowodzą, że nie ma lepszej resocjalizacji niż resocjalizacja przez pracę. Dlatego od 2016 roku Służba Więzienna wybudowała 50 hal produkcyjnych przy wybranych zakładach karnych i aresztach śledczych. W tym miejscu warto dodać, iż pierwotnie założeniem programu była budowa 40 hal. Założenia te należało jednak zweryfikować, albowiem program szybko się rozwijał, a wraz z nim do Funduszu Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy napływały środki pieniężne, które umożliwiły budowę kolejnych hal.

 

Media o programie „Praca dla Więźniów” w Zakładzie Karnym w Krzywańcu

Założenia programu „Praca dla Więźniów”

Archiwalne informację o otwarciu hali produkcyjnej w Zakładzie Karnym w Krzywańcu

 

Tekst i zdjęcia: por. Piotr Hamera

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej