W dniu 13 października br. gościliśmy uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 w Zielonej Górze. Spotkanie zorganizowane zostało w ramach programu resocjalizacji sprzyjającego readaptacji społecznej osób pozbawionych wolności pn. ''Most ku Trzeźwości''

Most ku trzeźwości

W ramach programu ''Most ku Trzeźwości'' – realizowanego od wielu lat w Zakładzie Karnym w Krzywańcu, zapraszamy cyklicznie młodzież szkolną, która w trakcie wizyty w jednostce penitencjarnej ma możliwość podniesienia świadomości w zakresie konsekwencji społecznych, zdrowotnych i prawnych zażywania środków zmieniających świadomość, następstw grożących w przypadku popełniania czynów przestępczych. W tym roku była to już 7 wizyta młodzieży w Zakładzie Karnym w Krzywańcu z okolicznych szkół.

Czym zajmuję się Służba Więzienna ?

Spotkania z młodzieżą organizowane są zawsze w takiej formule, w której   uczniowie poznają specyfikę pracy funkcjonariuszy Służby Więziennej, a także podstawowe zagadnienia związane ze sposobem wykonywania kary pozbawienia wolności oraz funkcjonowania oddziałów terapeutycznych i Domu dla Matki i Dziecka.

Zaproszona młodzież ma również zawsze możliwość rozmowy z kadrą poszczególnych działów służby, zwiedzania terenu zakładu, zapoznania się z podstawowymi środkami ochrony znajdującymi się na wyposażeniu Służby Więziennej.

Podsumowaniem spotkania stanowi natomiast interaktywny wykład – pogadanka, nawiązująca do historii powstawania Służby Więziennej i aktualnej roli tej formacji mundurowej w systemie bezpieczeństwa narodowego. Prowadzący spotkanie funkcjonariusze SW prezentują również młodzieży wartości patriotyczne oraz zasady przestrzegania i ochrony praw człowieka oraz podstawowych wolności.

Młodzież ze Szkoły Podstawowej Nr 2 w Zielonej Górze spontanicznie reagowała na zadawane pytania i bardzo chętnie uczestniczyła w pogadance, prezentując sporą wiedzę historyczną. Natomiast informacje zwrotne uzyskane w trakcie trwania spotkania oraz po ich zakończeniu wskazują na bardzo pozytywny odbiór zarówno ze strony młodzieży, jak i opiekunów. Ponadto dzięki interakcji uczniów i ich ciekawości udało się obalić wiele powszechnie obowiązujących mitów i stereotypów związanych ze sposobem wykonywania kary pozbawienia wolności oraz funkcjonowaniem samego więziennictwa.

 

Otwartość, zaangażowanie i aktywność opiekunów oraz grupy pozwoliło na realizację spotkania w sposób twórczy i konstruktywny – za co serdecznie dziękujemy.

 

Tekst: por. Piotr Hamera
Zdjęcia: kpt. Agnieszka Skowrońska

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej