W dniu 9 listopada br. gościliśmy podopiecznych wraz z opiekunami Ośrodków Kuratorskich działających przy Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze i Wschowie

Narkotyk zabójca mojej młodości

Projekt „Narkotyk zabójca mojej młodości” realizowany jest przez Stowarzyszenie „CURTEZ” z dotacji Lubuskich Obywatelskich Inicjatyw Młodzieżowych ze środków Województwa Lubuskiego. Skierowany jest do grupy młodzieży zagrożonej, jaką są wychowankowie Ośrodków Kuratorskich. To młode osoby w wieku od 13 do 18 roku życia, które popadły w konflikt z prawem, bądź z zasadami współżycia społecznego. Projekt obejmuje spotkania warsztatowe oraz zajęcia praktyczne w placówkach takich jak: Komendy Policji, Zakładu Karne, Areszty Śledcze. Projekt obejmuje również projekcje filmowe o tematyce skutków przyjmowania środków odurzających, zapobiegania narkomanii, a także osobistych doświadczeń osób dotkniętych narkomanią.

 

Most ku Trzeźwości

Wybór Zakładu Karnego w Krzywańcu jako cel wizyty dla młodzieży zagrożonej, jaką są wychowankowie Ośrodków Kuratorskich był więc oczywisty, albowiem w zakładzie tym funkcjonują dwa oddziały terapeutyczne dla osób uzależnionych od środków odurzających lub substancji psychoaktywnych oraz od alkoholu. Młodzież mogła w tym miejscu empirycznie doświadczyć i zobaczyć do czego prowadzi uzależnienie oraz lekceważący stosunek do obowiązujących przepisów prawa - w trakcie bezpośrednich rozmów z osobami pozbawionymi wolności, odbywającymi swoje kary za przestępstwa popełnione w związku lub pod wpływem środków odurzających.  

Ponadto w Zakładzie Karnym w Krzywańcu od wielu lat realizujemy program ''Most ku Trzeźwości'' – w ramach, którego zapraszamy cyklicznie młodzież szkolną, która w trakcie wizyty w jednostce penitencjarnej ma możliwość podniesienia świadomości w zakresie konsekwencji społecznych, zdrowotnych i prawnych zażywania środków zmieniających świadomość, następstw grożących w przypadku popełniania czynów przestępczych.

W tym roku była to już 8 wizyta młodzieży w Zakładzie Karnym w Krzywańcu.

 

Czym zajmuję się Służba Więzienna ?

Spotkania z młodzieżą organizowane są zawsze w takiej formule, w której uczniowie poznają specyfikę pracy funkcjonariuszy Służby Więziennej, a także podstawowe zagadnienia związane ze sposobem wykonywania kary pozbawienia wolności oraz funkcjonowania oddziałów terapeutycznych i Domu dla Matki i Dziecka.

Zaproszona młodzież ma również zawsze możliwość rozmowy z kadrą poszczególnych działów służby, zwiedzania terenu zakładu, zapoznania się z podstawowymi środkami ochrony znajdującymi się na wyposażeniu Służby Więziennej.

Podsumowaniem spotkania stanowi natomiast interaktywny wykład – pogadanka, nawiązująca do historii powstawania Służby Więziennej i aktualnej roli tej formacji mundurowej w systemie bezpieczeństwa narodowego. Prowadzący spotkanie funkcjonariusze SW prezentują również młodzieży wartości patriotyczne oraz zasady przestrzegania i ochrony praw człowieka oraz podstawowych wolności.

Wizyta w Zakładzie Karnym w Krzywańcu podopiecznych Ośrodków Kuratorskich działających przy Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze i Wschowie miała przede wszystkim wymiar edukacyjny i stanowiła element  profilaktyki demoralizacji młodzieży, jak również pozwoliła uświadomić młodzieży objętej nadzorem kuratorskim, że ich sytuacja wcale nie zamyka im drogi do podejmowania zawodu w służbach mundurowych.

 

 

 

 

Tekst: por. Piotr Hamera
Zdjęcia: kpt. Agnieszka Skowrońska

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej