Zastępca Dyrektora Zakładu Karnego w Krzywańcu ppłk Marzena Grzelka zakończyła dzisiaj służbę w szeregach naszej formacji

W dniu 14 lutego 2023 roku Zastępca Dyrektora Zakładu Karnego w Krzywańcu ppłk Marzena Grzelka po ponad 31 latach służby przeszła na zaopatrzenie emerytalne.

Rozkaz personalny o wygaśnięciu stosunku służbowego ppłk Marzenie Grzelce wręczył osobiście Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Poznaniu płk Cezary Kosacz.

Dziękujemy Pani Dyrektor za wspólną służbę i życzymy powodzenia na zasłużonej emeryturze!

 

Tekst i zdjęcia: por. Piotr Hamera

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej