W dniu 20.02.2024r. gościliśmy studentów Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Głogowie, studiujących na kierunku – Pedagogika resocjalizacyjna z elementami socjoterapii. Powyższa wizyta to stały element działań prowadzonych przez administrację Zakładu Karnego w Krzywańcu na rzecz środowisk szkolnych oraz naukowych

Niezwykły…Most

W ramach programu ''Most ku Trzeźwości'' – realizowanego od wielu lat w Zakładzie Karnym w Krzywańcu, zapraszamy cyklicznie młodzież szkolną oraz studentów, którzy w trakcie wizyty w jednostce penitencjarnej mają możliwość podniesienia świadomości w zakresie konsekwencji społecznych, zdrowotnych i prawnych zażywania środków zmieniających świadomość, następstw grożących w przypadku popełniania czynów przestępczych.

W tym przypadku powyższa wizyta miała również aspekt praktyczny, albowiem studenci kierunków związanych z ogólno pojętą resocjalizacją to potencjalni kandydaci na funkcjonariuszy Służby Więziennej. Z tego też względu studenci w trakcie zorganizowanych spotkań poznali specyfikę pracy funkcjonariuszy Służby Więziennej, a także podstawowe zagadnienia związane ze sposobem wykonywania kary pozbawienia wolności oraz funkcjonowania oddziałów terapeutycznych i Domu dla Matki i Dziecka. Zaproszeni gości mieli również możliwość rozmowy z kadrą poszczególnych działów służby, zwiedzania terenu zakładu oraz zapoznania się z podstawowymi środkami ochrony znajdującymi się na wyposażeniu Służby Więziennej.

Co wiesz o Służbie Więziennej ?

Studenci uczestniczyli także w interaktywnym wykładzie – pogadance, nawiązującej do historii powstawania Służby Więziennej i aktualnej roli tej formacji mundurowej w systemie bezpieczeństwa narodowego. Przedstawiono również wartości patriotyczne oraz zasady przestrzegania i ochrony praw człowieka oraz podstawowych wolności.

Z naszego doświadczenia wynika, że studenci kierunków szeroko związanych z resocjalizacją, bardzo często mają już dostateczną wiedzę na temat systemu bezpieczeństwa państwa oraz roli poszczególnych służb mundurowych. Tym razem nie było inaczej. Uczestnicy spotkania spontanicznie reagowali na zadawane pytania i bardzo chętnie również uczestniczyli w pogadance. Informacje zwrotne uzyskane w trakcie trwania spotkania oraz po ich zakończeniu wskazują na bardzo pozytywny odbiór przez naszych gości - roli Służby Więziennej w systemie bezpieczeństwa narodowego. Natomiast dzięki interakcji studentów i ich ciekawości udało się obalić wiele powszechnie obowiązujących mitów i stereotypów związanych ze sposobem wykonywania kary pozbawienia wolności oraz funkcjonowaniem samego więziennictwa. 

Wybierz Mądrze – Zostań Funkcjonariuszem Służby Więziennej !

Na zakończenie spotkań padło wiele pytań dotyczących kwestii – jak zostać funkcjonariuszem Służby Więziennej ? – co nas niezmiernie ucieszyło.

Z tego też względu szeroko omówione zostały zasady trwającego naboru do Służby Więziennej – w tym wymagania formalne oraz rodzaje dokumentów jakie należy złożyć w celu rozpoczęcia procedury rekrutacyjnej.

Otwartość, zaangażowanie i aktywność opiekunów oraz grup kolejny raz pozwoliło na realizację spotkania w sposób twórczy i konstruktywny – za co serdecznie dziękujemy.

 

Tekst i zdjęcia: kpt. Agnieszka Skowrońska, kpt. Piotr Hamera

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej