6 października 2022 r. o godzinie 17.00 w Żagańskim Pałacu Kultury odbędzie się uroczyste otwarcie III charytatywnej wystawy prac malarskich - wykonanych przez osoby pozbawione wolności z Zakładu Karnego w Krzywańcu

Przedsięwzięcie realizowane jest w ramach programu resocjalizacji „Okno na świat” – arteterapia malarstwem, czyli twórcza resocjalizacja. Podczas wystawy możliwy będzie zakup wyeksponowanych prac. Całkowity dochód ze sprzedaży zasili Hospicjum św. Brata Alberta w Żarach.

Wystawa objęta została honorowym patronatem przez Dyrektora Generalnego Służby Więziennej, Burmistrza Miasta Żagań i Starostę Żagańskiego.

„Okno na świat” – arteterapia malarstwem, czyli twórcza resocjalizacja.

Program autorstwa kpt. Ewy Igiel zajął w 2018 roku II miejsce w IV Ogólnopolskim Konkursie na Program Resocjalizacji Sprzyjający Readaptacji Społecznej Osób Pozbawionych Wolności w obszarze skazi na karę 25 lat lub dożywotniego pozbawiania wolności. Program jest realizowany w Zakładzie Karnym w Krzywańcu od 2009 roku, dzięki temu na przestrzeni blisko 13 lat podczas profesjonalnych warsztatów malarskich prowadzonych przez artystów, powstało wiele ciekawych prac malarskich, które będzie można nie tylko obejrzeć ale przede wszystkim zakupić podczas wystawy.

Cele i założenia programu

Głównym celem programu” Okno na Świat” jest kształtowanie umiejętności społecznych w zakresie wzrostu samooceny osadzonych, poznawania przez nich nowych form spędzania wolnego czasu oraz rozwijania zainteresowań i talentu, kształtujących pozytywne przekonania na temat własnych możliwości osiągnięcia sukcesu oraz wykształcenie pozytywnych i konstruktywnych obrazów dotyczących własnej osoby, które prowadzić będą do zmniejszenia ryzyka powrotu do przestępstwa. Poprzednie edycje programu umożliwiły propagowanie wśród skazanych atrakcyjnej formy spędzania wolnego czasu, rozwijania umiejętności oraz poprawy relacji interpersonalnych. Program pomógł rozwinąć aktywność twórczą skazanych i amatorskiego ruchu artystycznego.

Pomysł na wystawę

Pierwsza wystawa, zorganizowana w 2018r., okazała się doskonałym pomysłem, jednakże jeszcze lepszym okazało się połączenie wystawy z aukcją charytatywną sprzedaży obrazów, z której całkowity dochód przeznaczono na potrzeby Hospicjum im. św. Brata Alberta w Żarach. W trakcie wystawy zostały bowiem zakupione 52 obrazy z 90 wyeksponowanych. Natomiast podczas drugiej wystawy sprzedano ponad 100 obrazów. Niezależnie jednak od powyższego niezmiernie cieszy nas fakt, że obrazy znalazły nabywców, wyszły poza mury zakładu karnego, a także przyczyniły się do niesienia pomocy potrzebującym. Mamy nadzieję, że i w tym roku wystawa będzie cieszyła się tak dużym zainteresowaniem jak w 2018 i w 2020 roku.

Zgodnie z tradycją tegoroczny dochód ze sprzedaży obrazów również zostanie w całości przekazany na rzecz Hospicjum św. Brata Alberta w Żarach. Do nabycia będzie również kalendarz z wybranymi obrazami na 2023 rok.

Link do galerii obrazów: Folder z wybranymi obrazami

Link do Kalendarza z obrazami: Kalendarz na 2023 rok

 

Tekst: kpt. Ewa Igiel, por. Piotr Hamera
Foto: kpt. Ewa Igiel

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej