W ramach Ogólnopolskiego programu edukacyjnego Służby Więziennej związanego z prewencją przestępstw wśród młodzieży „W SŁUŻBIE PRAWU”, gościliśmy w dniu 14.04.2023r. uczniów z Zespołu Szkół Zawodowych PBO w Zielonej Górze

W służbie prawu

Program w ”W SŁUŻBIE PRAWU” to Ogólnopolski program edukacyjny Służby Więziennej związany z prewencją przestępstw wśród młodzieży, wprowadzony na mocy znowelizowanej ustawy o Służbie Więziennej. Program ten cieszy się bardzo dużą popularnością, albowiem tylko w kwietniu br. gościliśmy już drugą szkołę.

Więcej o programie: https://sw.gov.pl/jednostka/edukacja-mlodziezy

Niezwykły…most

W Zakładzie Karnym w Krzywańcu dotychczasowe spotkania z młodzieżą odbywały się w ramach programu ''Most ku Trzeźwości''. Program ten jest realizowany od wielu lat w Zakładzie Karnym w Krzywańcu i w jego ramach zapraszamy cyklicznie młodzież szkolną oraz studentów, którzy w trakcie wizyty w jednostce penitencjarnej mają możliwość podniesienia świadomości w zakresie konsekwencji społecznych, zdrowotnych i prawnych zażywania środków zmieniających świadomość, następstw grożących w przypadku popełniania czynów przestępczych.

Każdorazowo młodzież w trakcie zorganizowanych spotkań poznaje specyfikę pracy funkcjonariuszy Służby Więziennej, a także podstawowe zagadnienia związane ze sposobem wykonywania kary pozbawienia wolności oraz funkcjonowania oddziałów terapeutycznych.

Natomiast dzięki programowi „W SŁUŻBIE PRAWU” młodzież zdobywa także dodatkową porcję niezwykle ważnej i przydatnej wiedzy. Ponadto dzięki nowej regulacji działania edukacyjne mogą zostać skoordynowane na szczeblu Ogólnopolskim.

Co wiesz o Służbie Więziennej ?

Uczniowie z Zespołu Szkół Zawodowych PBO w Zielonej Górze uczestniczyli także w interaktywnym wykładzie – pogadance, nawiązującej do historii powstawania Służby Więziennej i aktualnej roli tej formacji mundurowej w systemie bezpieczeństwa narodowego. Przedstawiono również wartości patriotyczne oraz zasady przestrzegania i ochrony praw człowieka oraz podstawowych wolności.

Uczestnicy spotkania spontanicznie reagowali na zadawane pytania i bardzo chętnie również uczestniczyli w pogadance. Informacje zwrotne uzyskane w trakcie trwania spotkania oraz po ich zakończeniu wskazują na bardzo pozytywny odbiór przez młodzież - roli Służby Więziennej w systemie bezpieczeństwa narodowego. Natomiast dzięki interakcji uczniów i ich ciekawości udało się obalić wiele powszechnie obowiązujących mitów i stereotypów związanych ze sposobem wykonywania kary pozbawienia wolności oraz funkcjonowaniem samego więziennictwa.

Wybierz Mądrze – Zostań Funkcjonariuszem Służby Więziennej !

Na zakończenie spotkań padło wiele pytań dotyczących kwestii – jak zostać funkcjonariuszem Służby Więziennej ? – co nas niezmiernie ucieszyło. Z tego też względu szeroko omówione zostały zasady trwającego naboru do Służby Więziennej – w tym wymagania formalne oraz rodzaje dokumentów jakie należy złożyć w celu rozpoczęcia procedury rekrutacyjnej.

 

Otwartość, zaangażowanie i aktywność opiekunów oraz grup kolejny raz pozwoliło na realizację spotkania w sposób twórczy i konstruktywny – za co serdecznie dziękujemy.

Tekst: por. Piotr Hamera
Foto: kpt. Agnieszka Skowrońska

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej